impaktovaný článek
Linek, Lukáš, Petra Rakušanová

Why Czech Parliamentary party Groups Vote less Unitedly. The Role of Frequent Voting and Big Majorities in Passing Bills

Linek, Lukáš, Petra Rakušanová. 2005. „Why Czech Parliamentary party Groups Vote less Unitedly. The Role of Frequent Voting and Big Majorities in Passing Bills.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (3): 423-442. ISSN 0038-0288.

Text vysvětluje úroveň jednotnosti hlasování politických stran v Poslanecké sněmovně ČRna základě dat z let 1998–2002. Nejprve autoři představují základní terminologii a teoretické rámce, které se využívají pro vysvětlení chování stran v parlamentech, a take ukazují základní institucionální rámce, které by měly vest k jednotnému hlasování českých stran. Ačkoli jsou institucionální charakteristiky obdobné těm, které jsou v Západní Evropě, nezajišťují stejnou míru jednotnosti hlasování. Autoři text uzavírají, že relativně nízká jednotnost hlasování je způsobena velikostí hlasovacích koalic, které jednotlivé zákony schvalují.