impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2009. „Z centra na periferii a zase zpátky? Vývoj sociologie náboženství a proměny její pozice v sociologickém uvažování druhé poloviny 20. století.“ Sociológia / Slovak Sociological Review 41 (2): 121-148. ISSN 0049-1225.

Autor analyzuje vývoj sociologie náboženství ve druhé polovině 20. století až do doučasnosti se zvláštním zřetelem k různým evropským sociologiím. Zdůrazňuje, že "za" dvěma velkými paradigmaty – tedy sekularizační teorií a teorií racionální volby – existovaly různé přístupy ovlivněné národními akademickými tradicemi a dalšími faktory.

Sdílejte tuto stránku