kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Za hranicí povolené víry – evangelíci a ‚náboženští blouznivci‘

Nešpor, Zdeněk R. 2016. „Za hranicí povolené víry – evangelíci a ‚náboženští blouznivci‘.“ Pp. 183–199 in Ivo Cerman (ed.). Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha: NLN. ISBN 978-80-7422-483-6.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita