kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2016. „Za hranicí povolené víry – evangelíci a ‚náboženští blouznivci‘.“ Pp. 183–199 in Ivo Cerman (ed.). Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha: NLN. ISBN 978-80-7422-483-6.

A chapter of an extensive new synthesis of Czech history. This chapter is devoted to the Protestants and other religious non-conformists in the 18th and 19th centuries.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku