kapitola v knize / monografii
Gibas, Petr. 2018. „Zahrádkové osady jako prostor soukromý, veřejný, nebo jiný? O neoliberalizaci správy městského prostoru.“ Pp. 123-135, Petr Kratochvíl (ed.). Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum. Artefactum. ISBN 978-80-88283-18-8.

Kapitola na příkladu vyjednávání budoucnosti městského zahrádkaření v zahrádkových osadách v post-socialistické Praze promýšlí dichotomii soukromé-veřejné a ukazuje, že městské prostory je třeba vnímat a spravovat jako prostory hybridní.

Sdílejte tuto stránku