nerecenzovaný článek
Červenka, Jan

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění