kapitola v knize / monografii
Kunc, Stanislav, Lukáš Linek. 2005. „Zájmové asociace územních samospráv.“ Pp. 183-212 in Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). Participace a zájmové organizace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 244 s. ISBN 80-86429-53-9.

Text prozkoumává dvě zájmové skupiny místních samospráv Svaz měst a obcí a Asociaci krajů. Zaměřuje se především na jejich vztahu k členům a na aktivity skupin při legislativním lobbyingu.

Součást publikace: 
2005
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy