Stáhnout PDF (441.99625 MB)
odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš, Štěpán Pecháček

Základní charakteristiky členské základny KDU-ČSL

Linek, Lukáš, Štěpán Pecháček. 2006. Základní charakteristiky členské základny KDU-ČSL. Sociologické studie / Sociological Studies 06:6. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 48 s. ISBN 80-7330-094-X.

Tato studie se zaměřuje na popis sociodemografické struktury členské základny Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové (KDU-ČSL) a voličů této strany. Studie členské základny KDU-ČSL vychází z dotazníkového šetření členské základny, které se realizovalo v polovině roku 2005. Předkládaná studie zpracovává pouze část jeho výsledků. Členská základna je přitom zkoumána v závislosti na době vstupu do strany a v závislosti na místě bydliště – Čechy vs. Morava. Zkoumány jsou především základní charakteristiky: věk, vzdělání, povolání, místo bydliště, dále rok vstupu do strany. Pozornost jsme věnovali také míře religiozity, konfesi, subjektivní blízkosti ke straně a vlivu rodiny na členství ve straně. Členská základna KDU-ČSL vykazuje silnou míru religiozity a konfesní homogenity. Silná je také subjektivní blízkost ke straně. Podstatným zjištěním je, že v KDU-ČSL stále neprobíhá kontinuální obměna členské základny. Příloha popisuje cíle, zvolenou metodologii výzkumu a reprezentativitu datového souboru.