kapitola v knize / monografii
Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová. 2007. „Závěr: Co rozhodlo volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 a co jsme se dozvěděli o volebním chování v ČR?“ Pp. 203-214 in Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al. Voliči a volby 2006. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 234 s. ISBN 978-80-7330-126-2.

Text shrnuje zjištění o důvodech volební účasti a výběru strany ve volbách do Poslanecké sněmovny 2006. Ukazuje podobnost nevoličů a nerozhodnutých voličů, jejich role ve volbách roste. Zároveň srovnáním jednotlivých modelů ukazuje, že největší vliv na volbu strany měly stranická identifikace, sympatičnost předsedů stran a hlasování podle témat. Naopak třídní vysvětlení mělo nízkou explanační schopnost.

Součást publikace: 
2007
Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al.
Sdílejte tuto stránku