kapitola v knize / monografii
Stöckelová, Tereza. 2009. „Závěrem: Napříč sociálněvědní a přírodovědnou institucí.“ Pp. 133-152 in Stöckelová, Tereza (ed.). Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 160 s. ISBN 978-80-7419-003-2.

Závěrečná kapitola knihy, která srovnává zkoumanou socialněvědní a přírodovědnou instituci ze čtyř hlediskem: míry kompetitivnosti, publikační infrastruktury a strategií, epistémické tkáně institucí a utváření genderu.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy