nerecenzovaný článek
Maříková, Hana. 2005. „Ženy a (re)distribuce moci.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (1): 46-51. ISSN 1213-0028.

Informace o konferenci, která byla zaměřena na problematiku moci, politiky a fungování médií v upevňování genderových stereotypů.

 

Sdílejte tuto stránku