odborná kniha / monografie
Buriánek, Jiří, Richter, Eva. 2020. Život v průsečíku rizik. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4644-2.

Současná sociologie si klade otázky, kde, jak a proč vznikají rizika, jak je produkuje nebo konstruuje sama společnost a jak se promítají do jedincovy každodennosti. Na jedné straně stojí rizika jako terorismus či korupce, s nimiž se jednotlivci potýkají jen vzácně, která ale mění podobu celé společnosti. Na straně druhé jsou potom rizika v životě jedinců neustále přítomná, ať už jako možné osobní události (zločin, úraz při sportu, zdravotní problémy či osobní útoky na sociálních sítích) nebo jako příležitosti a výzvy, které někteří dokonce vyhledávají.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
korupce
Sdílejte tuto stránku