odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana. 2004. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. Sociologické studie / Sociological Studies 04:06. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 43 s. ISBN 80-7330-063-X.

Následující text se zabývá problematikou životní spokojenosti a štěstí českých mužů a žen v šetření ISSP 2002. Nejprve se shrnuje diskuse o tom, jak životní spokojenost a štěstí v sociálních vědách chápat a zda a jak je možné je měřit. Jádro studie spočívá ve zpracování kvantitativních dat o spokojenosti se životem, rodinou a prací v české populaci a faktorech, které ji ovlivňují. Pozornost se věnuje základním sociodemografickým faktorům (pohlaví, věku, vzdělání, rodinnému stavu a soužití) a tomu, nakolik je celková životní spokojenost ovlivněna spokojeností s rodinou a spokojeností s prací. Výsledky ukazují, že muži a ženy se neliší v tom, jak jsou spokojeni se svým životem, s rostoucím věkem však životní spokojenost klesá. Významným faktorem je rodinný stav, resp. typ soužití – ženatí a vdané a lidé žijící s partnerem jsou celkově spokojenější než ostatní. Data rovněž naznačují, že rodina ovlivňuje životní spokojenost více než práce.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
mezilidské vztahy
práce
rodina
Sdílejte tuto stránku