Stáhnout PDF (37.757625 MB)
odborná kniha / monografie
Křížková, Alena

Životní strategie podnikatelek a podnikatelů na přelomu tisíciletí

Křížková, Alena. 2004. Životní strategie podnikatelek a podnikatelů na přelomu tisíciletí. Sociologické studie / Sociological Studies 04:08. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 63 s. ISBN 80-7330-060-5.

Práce je kvalitativní sociologickou studií motivací vstupu do podnikání a strategií kombinace práce a rodiny v životě žen a mužů, kteří začali samostatně podnikat v 90. letech dvacátého století. Studie teoreticky vychází ze sociologie rodiny, sociologie práce, organizace a managementu a tyto obory propojuje z hlediska sociologie genderu. Studie zohledňuje zahraniční výzkumy sociologických aspektů podnikání, protože v českém prostředí zatím kvalitativní studie podnikání jako fenoménu, který se v naší společnosti znovu, nově objevil od začátku 90. let, z hlediska genderu publikována nebyla. Podnikatelské strategie jsou analyzovány tak, jak se objevují v biografických vyprávěních podnikatelek a podnikatelů jako argumentacích podmínek, faktorů a rozhodnutí, jejichž jsou výsledkem. Studie se zaměřuje jednak na motivace ke vstupu do podnikání, které se ukázaly jako významně diferencované z hlediska genderu, přičemž možnost kombinace práce a rodiny je jednou z hlavních motivací vstupu do podnikání žen. Podnikatelé naopak striktně oddělují profesní a rodinný život a podnikání je pro ně téměř výhradně způsobem jejich vlastního profesního rozvoje. Studie odhalila zásadní vliv struktury řízení firmy z hlediska pohlaví a oboru podnikání na rozdělení práce a kompetencí mezi společníky a způsob vyjednávání a argumentace tohoto rozdělení.