kapitola v konferenčním sborníku
Patočková, Věra - Šafr, Jiří. 2014. „Životní styl po roce 1989 – proměny trávení volného času ve sféře kulturní participace.“ Pp. 15-23.in Lázňovská, L.(ed.). Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989. praha: NIPOS.

Na základě výsledků kontinuálního výzkumu CVVM a statistik ČSÚ je uveden přehled vývoje vybraných indikátorů trávení volného času od počátku 90 let 20 stol. Dále na datech z výzkumů SOÚ z let 1984 až 2011 ukazujeme faktory podmiňující kulturní participaci. Její podmíněnost sociodemografickými charakteristikami se celkově pozvolna snižuje. Souvislost sociální třídy s kulturní participací přetrvává a pokračuje přibližování kulturního života na vesnici a ve městě. Detailnější analýza sociálního prostoru životního stylu pro rok 2011 ukazuje také na význam životního cyklu a genderu.

Sdílejte tuto stránku