odborná kniha / monografie
Cidlinská, Kateřina. 2015. Změna trasy: o odchodech z vědy. Vydání první. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 169 s. ISBN 978-80-7330-286-3.

Kniha Kateřiny Cidlinské se zaměřuje na příčiny odchodu začínajících vědkyň a vědců z české vědy a na průběh jejich studijní a pracovní dráhy od doby vstupu do vědy až do dnes. Cílem publikace je zjistit, kdo jsou lidé, kteří v posledních deseti letech opustili akademické pozice v ČR, jaké byly příčiny jejich odchodu, jaké je jejich současné pracovní uplatnění a jakým způsobem dnes využívají znalosti a dovednosti nabyté za dobu působení ve vědě. Pro tuto publikaci byly vybrány rozhovory s osobami, které opustily vědeckou dráhu v doktorské a postdoktorské fázi. Kniha proto naznačuje, jaké podmínky poskytuje česká věda začínajícím vědkyním a vědcům pro rozvoj jejich vědeckých kariér.

Left

Témata: 
gender
migrace a mobilita
práce
vzdělání
Sdílejte tuto stránku