recenzovaný článek
Večerník, Jiří

Změny v rozdělení příjmů domácností 1988-1992