kapitola v knize / monografii
Lux, Martin. 2002. „Změny ve spotřebních vzorcích českých domácností 1990-1999.“ Pp. 67-87 in Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček (eds.). Současná česká společnost. Sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 381 s. ISBN 80-7330-009-5.

S použitím Statistiky rodinných účtů autor popisuje vývoj ve struktuře spotřeby českých domácností v průběhu transformace. Za použití analýzy rozptylu a tradiční lineární regrese se snaží zejména o stopování hlavních sociálních faktorů ovlivňujících změny ve spotřebních vzorcích a v závěru knihy se věnuje rovněž výčtu vybraných indikátorů trvale udržitelného rozvoje.

Součást publikace: 
2002
Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček (eds.)
Sdílejte tuto stránku