recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2008. „Znovuzaložení Společnosti pro sociální bádání v 90. letech 20. století.“ Lidé města / Urban People 10 (1): 37-69. ISSN 1212-8112.

Článek zkoumá znovuzaložení a vývoj Společnosti pro sociální bádání v 90. letech 20. století v kontextu české sociologie po pádu marxismu.

 

Sdílejte tuto stránku