kapitola v knize / monografii
Leontiyeva Yana, Michaela Vojtková. 2010. „Zpráva o stavu migračních studií na půdě veřejné výzkumné instituce.“ Pp. 97-106 in kolektivní monografie. Přinos a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti migrace. Praha: Ministerstvo vnitra ČR. 123 s. ISBN 978-80-254-8008-3.

Práce shrnuje projekty a výzkumné aktivity Sociologického ústavu AV ČR, v.v.vi v oblastí migrace a také pojednává o přínosu vědeckého výzkumu v této oblastí na tvorbu migračních politik.

Left

Témata: 
migrace a mobilita
Sdílejte tuto stránku