Stáhnout PDF (847.08675 MB)
kapitola v knize / monografii
Štych, Přemysl, Tomáš Hudeček, Josef Bernard

Způsob využití GIS při analýzách rozvojových potenciálů malých obcí

Štych, Přemysl, Tomáš Hudeček, Josef Bernard. 2010. „Způsob využití GIS při analýzách rozvojových potenciálů malých obcí.“ Pp. 93-105 in Bernard, Josef (ed.). Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Sociologické studie / Sociological Studies 10:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 126 s. ISBN 978-80-7330-187-3.

Kapitola je metodologickým doplňkem studie. Její autoři představují geoinformační systémy a možnosti jejich využití v různorodých sociálních analýzách, zejména v analýzách lokálního rozvoje. Podrobně se věnují využití geoinformačních systémů ve statistických analýzách obsažených v druhé kapitole studie – výpočtu dostupnosti obcí individuální automobilovou dopravou a identifikaci prostorově oddělených nesamostatných sídel.