nerecenzovaný článek
Mikeszová, Martina. 2011. „Ztráta bydlení a možnost reintegrace.“ Veřejná správa 22 (16): 16-19. ISSN 1213-6581.

Článek se zabývá problematikou bezdomovství v České republice. Cílem článku je popsat příčiny ztráty bydlení a identifikovat faktory podmiňující úspěšnou reintegraci do společnosti a opětovné získání i udržení si dlouhodobého bydlení.

Sdílejte tuto stránku