Nalezeno 844 publikací

Téma: gender, práce, veřejná politika

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

The COVID-19 pandemics highlighted the role of social media influencers as political communicators and drew attention to the question of accountability of influencers and their overall role in the media ecosystem.

Téma: gender

Typ publikace: kapitola v konferenčním sborníkuOddělení: Gender & sociologie

The SQWLi questionnaire was developed for the long-term measurement of subjectively perceived quality of working life. The aim of this study is to test the instrument's measurement invariance between 2009 and 2019 and determine whether - despite the modifications made to the instrument over the years - the results remain comparable.

Téma: metodologie výzkumu, práce

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Gender & sociologie

Téma: gender, sociální nerovnosti, sociologie vědy

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Téma: globalizace, migrace a mobilita

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

Kniha Podnikatelky? komplexně mapuje situaci podnikatelek v České republice. Vznikala jako jeden z hlavních výstupů tříletého projektu s názvem OSVČ jako prekérní práce, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Jejím cílem je upozornit na specifická rizika, která mohou provázet podnikání žen v různých etapách života nebo v různých situacích (např.

Téma: gender, práce, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

The chapter explores how pronatalism has influenced the formation of reproductive and care policies in Czechia. It shows that the pronatalist framing has been selective in the historical as well as the present-day debates on reproduction.

Téma: gender, péče, sociální politika

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

Kniha přináší komplexní vhled do vývoje a současné podoby českého práva ve vztahu k partnerství a rodičovství gayů a leseb, případně párů stejného pohlaví. Diskutována jsou témata jako partnerství, manželství, družství či rodina. Specificky se publikace zaměřuje na stejnopohlavní vztahy spojené s rodičovstvím (tzv. homoparentalitou) a na práva a povinnosti z nich vyplývající, případně na práva a povinnosti v těchto vztazích v důsledku nastavení legislativy chybějící.

Téma: gender, rodičovství, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Research on women’s entrepreneurship often fails to uncover the gendered way in which women’s roles and responsibilities are portrayed and it neglects the connections between ideas about what roles women play in business and in the family and the social context in which these ideas are embedded.

Téma: gender, práce, rodina

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Téma: gender, migrace a mobilita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

This article explores the relationships between partnership trajectories and having an only child. Few studies have focused on one-child families, even though in many countries having just one child is the main factor driving sub-replacement fertility levels. Little is known especially about how non-progression to a second child relates to partnership trajectories. This article contributes to filling these gaps by using a mixed-methods life-course research.

Téma: gender, rodičovství

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

We interviewed separately partners in twelve CR copreneurial couples to understand their possibly divergent perspectives on motives for copreneurship. Blenkinsopp and Owens argue that family businesses are a uniquely hybrid organizations that blend economic and caring concerns. Our analysis is guided by a structured-agency approach that focuses on how societal norms, the economy, and government policies influence entrepreneurial decisions.

Téma: gender

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

Despite the fact that not having a partner is a strong predictor for remaining childless, few studies have explored the heterogeneity of partnership trajectories among childless persons. This article fills the gap in knowledge about the pathways to childlessness in Central Europe by exploring the within-group diversity of partnership trajectories among childless persons between the ages of 18 and 40 under state socialism and during the post-1989 transformation in the Czech Republic.

Téma: rodina

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

This article explores young people’s imaginations of their future family life. Based on qualitative research among young people in North Bohemia, it considers social reproduction and change within the domain of gendered labour and parenting. This is done on the backdrop of post-1989 transformation of Czech society, where drives towards individualisation and diversification of the life course stand against discourses and policies supporting separate gender roles.

Téma: gender, hodnotové orientace, rodičovství, rodina, sociální politika

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

ČR vykazuje dlouhodobě jeden z nejvyšších rozdílů v průměrných mzdách mužů a žen (GPG) v rámci EU. Za příčinu vy-sokého GPG bývá v ČR často považována rozdílná úroveň vzdělání anebo segregace do kategorií zaměstnání. Segrega-ce do kategorií zaměstnání nicméně vysvětluje pouze asi čtvrtinu celkového rozdílu mezd a ženy dosahují vyššího vzdě-lání než muži.

Téma: gender, mzdy a příjmy, péče

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Stránky