Nalezeno 206 publikací

Participativní bydlení znamená, že na přípravě projektu bydlení nebo jeho části, na investici, případně na správě bydlení spolupracují obyvatelé. Existuje řada důvodů, proč obyvatelé vstupují do projektů participativního bydlení: reakce na snižující se dostupnost bydlení, snaha zlepšovat kvalitu bydlení a jeho architektonickou podobu, zvyšování odolnosti vůči klimatické krizi či snaha zkvalitnit sousedské vztahy.

Téma: bydlení

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Nedostupnost bydlení se dotýká stále více obyvatel. Receptem na řešení není jedna konkrétní cesta, ale kombinace různých opatření a vytváření nových forem bydlení. Mezi taková řešení patří i participativní bydlení, v němž obyvatelé spolupracují s dalšími domácnostmi a zapojují se do přípravy a provozu bydlení. Sousedská spolupráce a sdílení některých aspektů bydlení může přinést ekonomické, sociální i ekologické benefity. Participativní bydlení ale není jen o spolupráci sousedů.

Téma: bydlení

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Obsahem první části dvoudílné studie, která je výstupem z projektu „Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro sledování a odhad cen nemovitostí“ podpořeného Technologickou agenturou ČR (TAČR) pod číslem TL03000212, je popis a definice dat o nemovitostech (včetně odhadních cen) sbíraných jedním z hlavních poskytovatelů hypotečních úvěrů v ČR, Českou spořitelnou, a.s., a popis a definice dat o nemovitostech (včetně kupních cen) shromažďovaných a evidovaných Č

Téma: bydlení, ekonomie

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Socioekonomie bydlení

Obsahem druhé části dvoudílné studie, která je jedním z výstupů projektu „Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro sledování a odhad cen nemovitostí“ podpořeného Technologickou agenturou ČR (TAČR) pod číslem TL03000212, je porovnání výše kupních a odhadních cen bytů v roce 2019 a analýza hlavních faktorů vysvětlujících případné rozdíly mezi nimi.

Téma: bydlení, ekonomie

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Socioekonomie bydlení

Jednou z řady krizí, které v současnosti čelí – nejen česká – společnost, je i krize bydlení. Ceny bytů a domů, ale i nájmů raketově rostou a bydlení se stává stále hůře dostupným. Možnost pořídit či zajistit si bydlení se přidává k řadě dalších omezení, jež se propisují do již existujících společenských nerovností a dále je prohlubují.

Téma: bydlení, mezigenerační vztahy, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Young adults in various countries are experiencing deteriorating access to homeownership and affordable rental housing. Whereas many studies have focused on the shift of responsibility for housing from the state to individuals related to a meritocratic ideology, only recently have certain studies identified the ambiguity and incoherence as a significant principle in housing discourses.

Téma: bydlení, mezigenerační vztahy, sociální nerovnosti

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení

The goal of this paper is to predict, by using microsimulation modelling under alternative market scenarios, housing wealth inequality in Czech society up to the year 2050. These predictions can be useful for assessing the rationale for attempts to use housing assets as a way of supplementing state pensions; and thus add to existing studies on asset-based welfare (ABW) that focused only on the recent and past situation.

Téma: bydlení

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení

The goal of this paper is to demonstrate the usefulness of path dependence theory to explain the convergence of housing regimes among post-socialist countries, both at the beginning and in the later phases of housing-regime transformation.

Téma: bydlení

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení

Pražská panelová sídliště jsou místa, kde se protíná mnoho protikladů: na jednu stranu jsou ceněna pro to, že zajistila praktické a relativně málo nákladné bydlení pro velký počet obyvatel, na druhou stranu byla často kritizována pro mnoho dílčích nedostatků i pro svůj celkový urbanistický koncept. Pro své obyvatele se mohou zdát jako místa, která se příliš nemění, místa, která jsou v jistém smyslu známá a obyčejná.

Téma: bydlení

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Socioekonomie bydlení

This article focuses on the topic of the young adult’s cleft habitus influenced by a housing affordability crisis in the Czech Republic and examines how this situation affects the young adult’s relation to the imagination of a temporally structured life course and synchronization of life spheres (housing, family, and work). This article is based on qualitative in-depth interviews conducted in the four cities most affected by the house and rent price increase.

Téma: bydlení, mezigenerační vztahy, sociální nerovnosti

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení

Self-help housing has been proposed as a solution to provide qualitatively adequate and affordable housing not only nowadays, but also during the late state socialism in the 1970s and 1980s in the for- mer Czechoslovakia. In this article, we focus on how the self-help housing provision was during that era linked with the responsibilisation of households, a technique of governance usually associated with neoliberal regimes.

Téma: bydlení, mezigenerační vztahy

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení

Kniha vztahuje kutilství k obecnějším otázkám o současné společnosti, jejím vývoji a proměně a otevírá tak kutilství jako téma a terén, skrze který je možné tyto otázky nově nahlížet a zkoumat. Ukazuje, v čem a proč je kutilství zajímavé (nejen) pro společenskou vědu nikoli samo o sobě, ale jako prostředek, skrze který je možné lépe porozumět palčivým problémům současnosti.

Téma: bydlení, životní styl

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Kutilství jako svépomocná tvorba nejběžnějších praktických, nejrůznějších dekorativních i neobvyklých specializovaných předmětů představuje nedílnou součást moderní společnosti. Když se pozorně rozhlédneme, nalezneme stopy kutilství všude kolem nás, v domácnostech, na zahradách i ve veřejném prostoru. Kutilství má mnoho podob a patří do něj nejrůznější manuální výrobní činnosti, které mohou z řady důvodů vykonávat v různých situacích různí lidé s různou mírou znalostí a zkušeností.

Téma: kultura, životní styl

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení

This article details our attempts at making sense of an ostalgic heterotopic space. We relay here our analysis of staying in and exploring a disused air raid shelter built during WWII, converted into a fallout shelter at the beginning of the Cold War and recently repurposed in an anti-communist museum/tourist hotel/ostalgic canteen called 10Z Bunker.

Téma: město a vesnice, transformace

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení, Národní kontaktní centrum - gender a věda

According to economic theory, an economically rational market agent searching for permanent housing in a particular stage in his/her life cycle should base his/her tenure considerations also by comparing rent to the user costs of homeownership, and among flats with otherwise identical housing services and security will select the cheaper of two alternative tenures.

Téma: bydlení

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení

The aim of this study was to examine the spatial mobility of homeless people in urban areas, exploring homeless mobility, its drivers, limits and links to personal attributes, and whether there is an association between the extent of spatial activity and an individual’s housing situation. To our knowledge, there has been no prior exhaustive attempt to explore the spatial mobility of homeless people using Global Positioning System (GPS) location devices.

Téma: bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, technologie/technika

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia, Socioekonomie bydlení

Kapitola se zaměřuje na strukturální a kulturní aspekty financializace bydlení a ukazuje na její negativní dopady, především ve vztahu k nájemnímu bydlení. Diskutuje také způsoby kolektivní ochrany a obrany před negativními jevy financializace bydlení.

Téma: bydlení

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Socioekonomie bydlení

In this article we explore how nature becomes part of the city through the example of allotment gardening in the city of Prague, in the Czech Republic. Prague allotments were established based on an ongoing political‐ecological process of urbanization of nature that was locally driven by socialist (from 1948 to 1989) and later neoliberal governance.

Téma: město a vesnice

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení

Stránky