Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 192 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2020, Hoření Samec, Tomáš, Michal Lehečka (eds.)

Pražská panelová sídliště jsou místa, kde se protíná mnoho protikladů: na jednu stranu jsou ceněna pro to, že zajistila praktické a relativně málo nákladné bydlení pro velký počet obyvatel, na druhou stranu byla často kritizována pro mnoho dílčích nedostatků i pro svůj celkový urbanistický koncept. Pro své obyvatele se mohou zdát jako místa, která se příliš nemění, místa, která jsou v jistém smyslu známá a obyčejná.

Téma:
bydlení
Typ publikace:
jiná publikace
2021, Kubala Petr, Hoření Samec Tomáš

This article focuses on the topic of the young adult’s cleft habitus influenced by a housing affordability crisis in the Czech Republic and examines how this situation affects the young adult’s relation to the imagination of a temporally structured life course and synchronization of life spheres (housing, family, and work). This article is based on qualitative in-depth interviews conducted in the four cities most affected by the house and rent price increase.

Téma:
bydlení, mezigenerační vztahy, sociální nerovnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Hoření Samec, Tomáš, Balgová Ivana, Vacková Barbora

Self-help housing has been proposed as a solution to provide qualitatively adequate and affordable housing not only nowadays, but also during the late state socialism in the 1970s and 1980s in the for- mer Czechoslovakia. In this article, we focus on how the self-help housing provision was during that era linked with the responsibilisation of households, a technique of governance usually associated with neoliberal regimes.

Téma:
bydlení, mezigenerační vztahy
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Gibas, Petr, a kol.

Kniha vztahuje kutilství k obecnějším otázkám o současné společnosti, jejím vývoji a proměně a otevírá tak kutilství jako téma a terén, skrze který je možné tyto otázky nově nahlížet a zkoumat. Ukazuje, v čem a proč je kutilství zajímavé (nejen) pro společenskou vědu nikoli samo o sobě, ale jako prostředek, skrze který je možné lépe porozumět palčivým problémům současnosti.

Téma:
bydlení, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Gibas, Petr a kol.

Kutilství jako svépomocná tvorba nejběžnějších praktických, nejrůznějších dekorativních i neobvyklých specializovaných předmětů představuje nedílnou součást moderní společnosti. Když se pozorně rozhlédneme, nalezneme stopy kutilství všude kolem nás, v domácnostech, na zahradách i ve veřejném prostoru. Kutilství má mnoho podob a patří do něj nejrůznější manuální výrobní činnosti, které mohou z řady důvodů vykonávat v různých situacích různí lidé s různou mírou znalostí a zkušeností.

Téma:
kultura, životní styl
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Gibas, Petr, Nyklová, Blanka

This article details our attempts at making sense of an ostalgic heterotopic space. We relay here our analysis of staying in and exploring a disused air raid shelter built during WWII, converted into a fallout shelter at the beginning of the Cold War and recently repurposed in an anti-communist museum/tourist hotel/ostalgic canteen called 10Z Bunker.

Téma:
město a vesnice, transformace
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Šimon, Martin, Vašát, Petr, Daňková, Hana, Gibas, Petr, Poláková, Markéta

The aim of this study was to examine the spatial mobility of homeless people in urban areas, exploring homeless mobility, its drivers, limits and links to personal attributes, and whether there is an association between the extent of spatial activity and an individual’s housing situation. To our knowledge, there has been no prior exhaustive attempt to explore the spatial mobility of homeless people using Global Positioning System (GPS) location devices.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, technologie/technika
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Černá Eliška, Hoření Samec Tomáš, Černý Jakub

Kapitola se zaměřuje na strukturální a kulturní aspekty financializace bydlení a ukazuje na její negativní dopady, především ve vztahu k nájemnímu bydlení. Diskutuje také způsoby kolektivní ochrany a obrany před negativními jevy financializace bydlení.

Téma:
bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Gibas, Petr, Boumová, Irena

In this article we explore how nature becomes part of the city through the example of allotment gardening in the city of Prague, in the Czech Republic. Prague allotments were established based on an ongoing political‐ecological process of urbanization of nature that was locally driven by socialist (from 1948 to 1989) and later neoliberal governance.

Téma:
město a vesnice
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Samec, Tomáš
Téma:
bydlení
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2019, Gibas, Petr

Humanistic and phenomenological scholarship has long tended to regard home as a fundamental place of existential and experiential stability. In recent times, the notion of home has been critically re‐examined, however, and home is now regarded as a more complex and multi‐faceted phenomenon.

Téma:
bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Gibas, Petr

Kapitola na příkladu historie jedné zahrádkové osady v Praze zkoumá každodenní zkušenost zahrádkaření, její charakter a způsoby, jimiž je rytmizována.

Téma:
bydlení, město a vesnice, životní prostředí
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019, Šimon, Martin, Vašát, Petr, Poláková, Markéta, Gibas, Petr, Daňková, Hana

The aim of this article is to investigate the factors that influence the size of activity spaces of homeless men and women in cities. Vulnerable population groups such as the homeless face the risk of mobility challenges that can exacerbate their social exclusion even more through mobility-driven spatial exclusion. The extent of an individual’'s activity space is a key precondition for the daily coping strategies and life opportunities of homeless people.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, sociální politika
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Gibas, Petr a kol.

Ačkoli se v zahraničí těší kutilství rostoucímu odbornému zájmu, v českém akademickém prostředí se mu prozatím nedostalo větší pozornosti. Kniha představuje výsledek snahy tuto mezeru alespoň částečně zaplnit a nabídnout prvotní ucelený pohled na kutilství jako zajímavý fenomén a zároveň rozšířenou praxi se svébytnou historií a bohatou přítomností.

Téma:
bydlení, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2019, Hoření Samec, Tomáš (ed.), Ivana Balgová, Jan Blažek, Jan Lid Říšský, Romana Marková Volejníčková, Barbora Vacková

V posledních letech se stále častěji ozývá, že bydlení je finančně nedostupné; že především ve velkých městech rostou ceny bytů a domů a zvyšuje se nájemné. Co dál? Jak tuto situaci řešit? Jednou z cest, byť rozhodně ne všespásnou, může být bydlení řešené svépomocí

Téma:
bydlení
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Mikeszová, Martina, Petr Sunega, Martin Lux, Veronika Aresta

Kniha se zabývá otázkou, zda samotné vlastnictví bydlení může pomoci vyřešit finanční obtíže ve stáří a představovat doplňkový zdroj příjmu. Autoři a autorky objasňují postoje Čechů k vlastnímu bydlení v souvislosti s finančním zajištěním na stáří, a to na základě statistických dat i speciálně provedených výzkumů.

Téma:
bydlení, ekonomie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2019, Šimon, Martin, Vašát, Petr, Poláková, Markéta, Gibas, Petr, Daňková Hana

The aim of this article is to investigate the factors that influence the size of activity spaces of homeless men and women in cities. Vulnerable population groups such as the homeless face the risk of mobility challenges that can exacerbate their social exclusion even more through mobility-driven spatial exclusion. The extent of an individual’s activity space is a key precondition for the daily coping strategies and life opportunities of homeless people.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální politika
Typ publikace:
working paper
2018, Gibas, Petr

Kapitola na příkladu vyjednávání budoucnosti městského zahrádkaření v zahrádkových osadách v post-socialistické Praze promýšlí dichotomii soukromé-veřejné a ukazuje, že městské prostory je třeba vnímat a spravovat jako prostory hybridní.

Téma:
bydlení, město a vesnice
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Samec, Tomáš (ed.)

Kdo dnes zkouší hledat bydlení v Praze nebo Brně, čelí často nepříjemnému překvapení. Ceny nemovitostí i nájemné dosahují takové výše, že i lidé s průměrnými příjmy začínají mít problémy si bydlení dovolit.

Téma:
bydlení, sociální nerovnosti
Typ publikace:
jiná publikace

Stránky