Nalezeno 115 publikací

V publikci NKC mapuje postavení žen ve vědě a inovacích v České republice. Zprávy vydává každoročně už od roku 2005. Najdete v ní data o zastoupení žen ve vědě a výzkumu napříč obory i ekonomickými sektory. Získáte také přehled o tom, kolik žen působí ve vedoucích funkcích vědy a výzkumu a jaké jsou genderové platové rozdíly v akademické sféře. Nechybí zde ani mezinárodní srovnání ČR s dalšími zeměmi EU.

Téma: gender, sociologie vědy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

This article offers insights into eating practices, conceptualising and making of ‘good’ food by people living with chronic disease. Based on ethnographic research focussing on people with Inflammatory Bowel Disease (Crohn’s disease, ulcerative colitis and undefined IBD) in the Czech Republic, we explore what it would mean to conceptualise disability from the non-normative gut.

Téma: zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Drawing upon ethnographic research on human living and producing with fungi, and Haraway’s theorization of sympoiesis and the model ecosystems of mycorrhizae developed in current mycological research, we offer a concept of sympoietic growth.

Téma: ekonomie, sociologie vědy, životní prostředí

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Genderově podmíněné násilí včetně sexuálního obtěžování jsou závažnými problémy, ke kterým dochází i ve vysokoškolském prostředí. Genderově podmíněné násilí má vážné dopady na studijní a pracovní výsledky osob, které jej zažívají, ale i na osoby, které jsou tomuto jednání vystavovány z pozice svědků.

Téma: gender, sociální nerovnosti, sociologie vědy, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

The pandemic has radically shifted how society is organised, with increased work from home, home-schooling, and intensification of online presence, all with specific (un)intended implications on paid and unpaid care work. These implications, like those of other crises, are gendered and manifest along sex, age, disability, ethnicity/race, migration status, religion, social class, and the intersections between these inequalities.

Téma: gender, občanská společnost

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Design practices often involve grassroots communities and institutional actors with designers working as or with intermediaries. This paper defines intermediation as a significant design practice, especially when designers engage in commoning and institutioning—concepts that have gained traction in recent discourses in design scholarship.

Téma: technologie/technika

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

This Handbook maps the expanding field of gender and EU politics, giving an overview of the fundamentals and new directions of the sub- discipline, and serving as a reference book for (gender) scholars and students at different levels interested in the EU.

Téma: gender, veřejná politika

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Introduction. Institutional change through gender equality plans is today the dominant approach to promoting gender equality in higher education and research. Building on our experiences as “technical support partners” in several EU-funded projects, we reflect on how change is negotiated in a variety of contexts. Objectives.

Téma: gender, sociologie vědy

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Monitorovací zpráva projektu STRATIN+ přináší nejčerstvější informace o postavení žen v Českém akademickém prostředí. Čtenáři se dozví o zastoupení mužů a žen napříč vědními obory, akademickými pozicemi a sektory ekonomiky. Část zprávy je věnované příjmům a genderovým příjmovým rozdílům. Popsáno je také genderové složení vedoucích pozic v Českých akademických institucích a srovnání situace v České Republice s okolními zeměmi.

Téma: gender

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

We introduce 9 guiding principles to integrate Participatory Design (PD) methods in the development of Natural Language Processing (NLP) systems. The adoption of PD methods by NLP will help to alleviate issues concerning the development of more democratic, fairer, less-biased technologies to process natural language data.

Téma: technologie/technika

Typ publikace: kapitola v konferenčním sborníkuOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Recent HCI scholarship has critiqued anthropocentrism in design as contributing to the ecological crisis. The current paper contributes theoretically and empirically to this area, adopting the lens of Socio-Ecological Relations, inspired by Environmental History and STS. We argue that a socio-ecological lens can offer practical tools to HCI and Interaction Design to overcome the separation between humanity and nature-as-a-resource.

Téma: média, město a vesnice, technologie/technika

Typ publikace: kapitola v konferenčním sborníkuOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Policy Brief Series has been prepared as part of Work Package 5 led by Ana Puy, Ministry of Science, Innovation and Universities, Spain, in cooperation with Lydia González Orta, Spanish Foundation for Science and Technology and Marcela Linková, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences. ISBN 978-80-7330-344-0 (print) | ISBN 978-80-7330-345-7 (PDF)

Téma: gender

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Tento dokument je výsledkem projektu Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti, který v letech 2017 a 2018 realizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571). Cílem projektu byla příprava návrhů opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro státní orgány a další klíčové státní aktéry vědních politik s národní působností (MŠMT, Úřad vlády, RVVI, GA ČR, TA ČR aj.).

Téma: gender

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Výzkum na téma Násilí na ženách v souvislosti s COVID-19 vznikl jako reakce na nastalou pandemickou situaci v roce 2020. Díky tomu, že obě výzkumnice byly díky své předchozí činnosti v pravidelném kontaktu s nestátními neziskovými organizacemi, které se v oblasti domácího násilí pohybují – konkrétně Acorus, ROSA a proFem – se k nim záhy po začátku pandemie v roce 2020 dostaly informace o tom, jak nesourodé jsou informace o situaci uvnitř systému pomoci obětem domácího násilí.

Téma: gender, mezilidské vztahy, rodina

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Kniha vztahuje kutilství k obecnějším otázkám o současné společnosti, jejím vývoji a proměně a otevírá tak kutilství jako téma a terén, skrze který je možné tyto otázky nově nahlížet a zkoumat. Ukazuje, v čem a proč je kutilství zajímavé (nejen) pro společenskou vědu nikoli samo o sobě, ale jako prostředek, skrze který je možné lépe porozumět palčivým problémům současnosti.

Téma: bydlení, gender, hodnotové orientace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

This article details our attempts at making sense of an ostalgic heterotopic space. We relay here our analysis of staying in and exploring a disused air raid shelter built during WWII, converted into a fallout shelter at the beginning of the Cold War and recently repurposed in an anti-communist museum/tourist hotel/ostalgic canteen called 10Z Bunker.

Téma: město a vesnice, transformace

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení, Národní kontaktní centrum - gender a věda

Tato metodika přináší praktický návod pro ty, kdo se snaží sobě i druhým vytvořit férové a otevřené pracoviště s cílem zajistit v něm genderovou rovnost. Příručka Jak na změnu přináší návod, užitečné rady, praktické postupy a doporučeni jak pro zahájení iniciativ v otázkách rovných příležitostí ve výzkumných a vzdělávacích institucích, tak i praktické návody pro samotnou implementaci plánu genderové rovnosti.

Téma: gender, mezilidské vztahy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Stránky