Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 53 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2018, Klepal, J., T. Stöckelová

Drawing on fieldwork in the postsocialist Czech Republic, we explore the transformative processes of biomedicalization, both within and in relation to complementary and alternative medicine (CAM). We argue that it would be simplistic to understand evidence of these processes in CAM as a sign that CAM has fallen prey to biomedicine. Instead, we show how particular CAM practices play a groundbreaking role in shaping developments in contemporary health care.

Téma:
sociologie vědy, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Stöckelová, Tereza, Jaroslav Klepal
Téma:
sociologie vědy
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Vohlídalová, Marta

Women researchers in the age of the Five‑Year Plan and in the age of Competition: Women’s research Careers before and after 1989

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Marta Vohlídalová, Marcela Linková (eds.)

Other Authors:
Blanka Nyklová, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Karel Šima, Petr Pabian, Kateřina Zábrodská, Jiří Mudrák, Petr Květon, Kateřina Machovcová, Marek Blatný, Iva Šolcová

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

The publication focuses on the impact of formal mentoring on the start of professional paths of early career researchers at doctoral and postdoctoral stages. The book of interviews with alumni of the mentoring programme of the Centre for Gender and Science at the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, gives an insight into the situation of early career researchers in the Czech Republic working and studying in various disciplines and various types of institutions.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Blanka Nyklová, Hana Víznerová

V roce 2016 vydala VŠCHT Praha spolu se Sociologickým ústavem AV ČR knihu Hledání dynamické rovnováhy: Tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Kniha ve dvaceti rozhovorech představila vědkyně, výzkumnice a pedagožky působící na VŠCHT Praha s cílem ukázat vzory začínajícím vědkyním či studentkám uvažujícím o vědecké dráze.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Straková, Naděžda

Velké příběhy dějin často opomíjejí ženské aktérky, přestože i ony se veřejného dění účastní a v dějinách mají nezanedbatelnou roli. Jedno z takových bílých míst „ženské“ historie se snaží zaplnit publikace Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent.

Téma:
gender
Typ publikace:
popularizační článek
2017, Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

Publikace se zaměřuje na vliv formálního mentoringového vedení na rozjezd pracovních drah začínajících vědkyň a vědců v doktorandské a postdoktorské fázi akademické dráhy. Prostřednictvím rozhovorů s absolventkami a absolventem mentoringového programu Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd CR přináší publikace vhled do situace začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR působících v rozmanitých oborech na různých typech institucí.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Marcela Linková

How to assess quality has become one of the central concerns for contemporary research, not least because of the proliferation of research assessment systems around the globe. Concomitant with this has been the growing attention to factors that compromise the credibility of assessment, especially gender, ethnic, racial and geopolitical bias.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Marcela Linková, Naďa Straková (eds.)

Kniha Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent představuje dvacet jedna žen, které se nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech. Svým zapojením do boje proti totalitě chtěly spoluvytvářet lepší podmínky pro život svůj i svých dětí. Kniha chce připomenout, jakým způsobem tyto ženy fungovaly v prostředí Charty 77 i mimo něj, v kulturním undergroundu, ve velkých městech i na venkově.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Virtová, T., T. Stöckelová, H. Krásná
Téma:
metodologie výzkumu, práce
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Stöckelová, T., F. Vostal
Téma:
sociologie vědy
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Straková, Naděžda

Pěstování vlastní zeleniny a ovoce se v posledních letech opět stalo oblíbeným koníčkem. S urbánním geografem a antropologem Petrem Gibasem o historii českých zahrádkářských kolonií. V čem se české osady liší od svých evropských obdob? Jaké má zahrádkaření celospolečenské dopady?

Téma:
město a vesnice, životní prostředí, životní styl, životní úroveň
Typ publikace:
popularizační článek
2017, Martin, G., Kocman, D., Stephens, T., Peden, C., Pearse, R.
Téma:
péče, veřejná správa, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Straková, Naděžda
Téma:
občanská společnost, vzdělání
Typ publikace:
popularizační článek
2017, Vohlídalová, Marta
Téma:
gender, práce, rodičovství, sociologie vědy
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Dixon-Woods M, Kocman D, Brewster L, Willars J, Laurie G, Tarrant C.
Téma:
péče, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Vohlídalová, M.
Téma:
gender, rodičovství, sociologie vědy
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Fox, Mary Frank, Whittington, Kjersten Bunker, Linková, Marcela

Gender hierarchies in the scientific workforce reflect and reinforce relations of status and power in societies.

Téma:
gender, sociologie vědy, veřejná politika
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky