Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3550 publikací (zobrazeny záznamy 41 - 60)
2020, Vávra, Martin, Čížek, Tomáš

Článek se zabývá výzkumem veřejného mínění před rokem 1989 na území Československa. Analyzována je zde nejvýznamnější instituce výzkumů veřejného mínění své doby, tedy Ústav pro výzkum veřejného mínění, který během období 1946 až 1990 fungoval v rámci několika institucionálních uspořádání (v sedmdesátých letech i s názvem změněným na Kabinet pro výzkum veřejného mínění).

Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam

Tento článek přináší do debaty o segregaci migrantů poznatky z Česka jako nové destinace zahraniční migrace. Článek zkoumá vývoj prostorového rozmístění bydliště šesti hlavních skupin migrantů, definovaných na základě státního občanství, ve vybraných velkých městech Česka s využitím populačního rastru. K tomu využívá nově dostupná data z Cizineckého informačního systému a index prostorové odlišnosti jako míru běžně využívanou ve výzkumech rezidenční segregace.

Téma:
bydlení, důvěra/sociální koheze, identita, město a vesnice, metodologie výzkumu, regiony, veřejná správa
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Gibas, Petr, a kol.

Kniha vztahuje kutilství k obecnějším otázkám o současné společnosti, jejím vývoji a proměně a otevírá tak kutilství jako téma a terén, skrze který je možné tyto otázky nově nahlížet a zkoumat. Ukazuje, v čem a proč je kutilství zajímavé (nejen) pro společenskou vědu nikoli samo o sobě, ale jako prostředek, skrze který je možné lépe porozumět palčivým problémům současnosti.

Téma:
bydlení, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam, Mikešová, Renáta, Leontiyeva, Yana

V současném Česku dlouhodobě roste počet bydlících cizinců a otázka jejich soužití s majoritou se dotýká řady oblastí, od trhu práce, bydlení, přes sociální integraci až po bezpečnostní politiku státu.

Téma:
bydlení, identita, kultura, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, regiony, veřejná správa
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Jíchová, Jana, Šimon, Martin

Research into the concentration of crime at places is a long-standing research area in environmental criminology. Studies demonstrate the practical potential of geo-localised data for criminological and security research. Knowledge about crime concentration at places makes it possible to focus repressive and preventive activities in localities where the most effective results can be achieved.

Téma:
důvěra/sociální koheze, kriminalita, město a vesnice, regiony, veřejná politika
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Burešová, Kateřina

Kniha přináší komplexní vhled do vývoje a současné podoby českého práva ve vztahu k partnerství a rodičovství gayů a leseb, případně párů stejného pohlaví. Diskutována jsou témata jako partnerství, manželství, družství či rodina. Specificky se publikace zaměřuje na stejnopohlavní vztahy spojené s rodičovstvím (tzv. homoparentalitou) a na práva a povinnosti z nich vyplývající, případně na práva a povinnosti v těchto vztazích v důsledku nastavení legislativy chybějící.

Téma:
gender, rodičovství, rodina
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Gibas, Petr a kol.

Kutilství jako svépomocná tvorba nejběžnějších praktických, nejrůznějších dekorativních i neobvyklých specializovaných předmětů představuje nedílnou součást moderní společnosti. Když se pozorně rozhlédneme, nalezneme stopy kutilství všude kolem nás, v domácnostech, na zahradách i ve veřejném prostoru. Kutilství má mnoho podob a patří do něj nejrůznější manuální výrobní činnosti, které mohou z řady důvodů vykonávat v různých situacích různí lidé s různou mírou znalostí a zkušeností.

Téma:
kultura, životní styl
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Michaela Kudrnáčová, Ilona Trtíková

As a social science data archive, we focus on collecting research data and archiving it. However, there are more responsibilities that come with data archiving: cooperation on international social surveys (ISSP, ESS), supporting secondary data analysis and much more. Significant part of our work is to communicate with students and researchers, to educate them about data management and data analysis.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Beláňová, Andrea

The article focuses on the changing strategies of anti-abortion activists in the Czech Republic and Slovakia. Firstly, it explores the interlinkage with the global conservative network and describes the shared strategies. Secondly, it focuses on the role of religion and church in the Czech Republic and Slovakia with an emphasis on abortion attitudes in both countries.

Téma:
gender, náboženství a religiozita, občanská společnost
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Večerník, Jiří, Mysíková, Martina

In 2015 and 2016, we published a study entitled “POVERTY IN THE CZECH REPUBLIC. A Critical Look at EU Indicators”, first in Czech (2015) and later in English (2016). The study aimed to provide a critical look at the design of poverty indicators, considering the frequency of their use and their political significance.

Téma:
ekonomie, životní úroveň
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Pospíšilová, Marie, Nancy Jurik, Alena Křížková, and Gray Cavender

Research on women’s entrepreneurship often fails to uncover the gendered way in which women’s roles and responsibilities are portrayed and it neglects the connections between ideas about what roles women play in business and in the family and the social context in which these ideas are embedded.

Téma:
gender, práce, rodina
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Gibas, Petr, Nyklová, Blanka

This article details our attempts at making sense of an ostalgic heterotopic space. We relay here our analysis of staying in and exploring a disused air raid shelter built during WWII, converted into a fallout shelter at the beginning of the Cold War and recently repurposed in an anti-communist museum/tourist hotel/ostalgic canteen called 10Z Bunker.

Téma:
město a vesnice, transformace
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Fialová, Kamila, Beláňová, Andrea

This paper examines the links between religion and job satisfaction. Its concern is to compare Eastern and Western Europe. We use the 2015 International Social Survey Programme (ISSP) data covering both non-religious individuals and individuals affiliated to a religious denomination.

Téma:
ekonomie, EU, náboženství a religiozita, práce
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Crofony Timea, Dvořáčková Jana, Rypáčková Pavla, Víznerová Hana

Tato metodika přináší praktický návod pro ty, kdo se snaží sobě i druhým vytvořit férové a otevřené pracoviště s cílem zajistit v něm genderovou rovnost. Příručka Jak na změnu přináší návod, užitečné rady, praktické postupy a doporučeni jak pro zahájení iniciativ v otázkách rovných příležitostí ve výzkumných a vzdělávacích institucích, tak i praktické návody pro samotnou implementaci plánu genderové rovnosti.

Téma:
gender, mezilidské vztahy
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Daniel Čermák, Věra Patočková

This ar-ticle focuses on the issue of climate change scepticism among the inhabitants of the Czech Republic and pursues two objectives: to compare climatechangescepticism of Czechciti-zens with citizens of other European countries and to examine the relationship between indi-vidual characteristics of Czech citizens and their opinion on climate change. For this pur-pose, the concepts of epistemic scepticism and response scepticism areemployed.

Téma:
hodnotové orientace, klimatická změna
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Bernard, Josef a kol.

Výzkumná studie se věnuje problematice občanské vybavenosti malých obcí. Hledá odpovědi na následující otázky: (1) Které aspekty občanské vybavenosti jsou v malých obcích v Česku nejrozšířenější a kterými typy služeb nebo infrastruktur jsou obce naopak vybaveny méně?

Téma:
město a vesnice, regiony
Typ publikace:
jiná publikace
2019 (vyšlo 2020), Nešpor, Zdeněk R.

The study shows Lutheran Protestantism as an important specificity of the former
Teschen/Cieszyn/Těšín region in Czechoslovakia / Czech Republic and Poland, among which this
territory was divided after the First World War. It examines the mutual relations
between the Teschen Protestants and their fellow believers in both (or after the independence
of Slovakia all three) countries during the 20th and early 21st centuries, and

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Vašát, Petr

Petr Vašát (PV): Maria, first of all, thank you for meeting with me. For our interview, I have prepared questions spanning from informal urbanism to building techniques to politics. Some of these questions are more related to research, while some are more about urban development. However, let’s start with your beginnings. I have discovered that you started to study informal urbanism in Montevideo in the 90s, 1997 to be exact, which is a pretty long time ago. So, how did it all begin?

Téma:
bydlení, ekonomie, globalizace, město a vesnice, migrace a mobilita, regiony, sociální nerovnosti
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Uhde, Zuzana, Ezzeddine, Petra
Téma:
gender, migrace a mobilita, péče
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Uhde, Zuzana
Téma:
gender, migrace a mobilita
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky