Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3198 publikací (zobrazeny záznamy 41 - 60)
2016, Kudrnáč, Aleš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Kudrnáč, Aleš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Michal Bauer, Jana Cahlíková, Julie Chytilová, Tomáš Želinský
Téma:
ekonomie
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Krulichová, Eva

Subjective well-being is usually studied with respect to marital and occupational status, income or subjective health. Conversely, research examining the relationship between this phenomenon and crime-related factors is still relatively limited. This study therefore aims to extend the current knowledge in this area.

Téma:
gender, kriminalita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Stöckelová, Tereza, Jaroslav Klepal
Téma:
sociologie vědy
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Beláňová, Andrea

Kaplanství je v Česku neprobádaná a stále se rozvíjející role, která v kontextu nízké české religiozity produkuje řadu nejistot a napětí. Kaplani, kteří působí v armádě, věznicích či nemocnicích, čelí několika zdrojům nejistot: svou pozici musí neustále vyjednávat s kolegy i nadřízenými; musejí pracovat na sebeprezentaci před klienty a získávat si jejich důvěru a zároveň nemají velké možnosti sdílené a supervize.

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka

Kapitola srovnává přechod od autoritativního režimu v Československu k pluralitní demokracii ve dvou (později nezávislých) státech - České republice a Slovenské republice. Přitom je zvláštní pozornost věnována fungování demokracie v rámci konceptu ukotvené demokracie a je srovnáván vliv interních a externích faktorů.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Bernard, Josef, Hana Daňková, Petr Vašát

Respondent-driven sampling (RDS) is a survey method for hidden populations and, as such, it offers a suitable approach for sampling the homeless. Surprisingly, the practical use of RDS in surveying homeless populations has only sporadically been described in the professional literature so far, and the specifics of using RDS for sampling this group have not been reflected in depth.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, sociální nerovnosti, sociologická data
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Nešpor, Zdeněk R.

Metaforika světla, přinášejícího pokrok, lepší společenské uspořádání i životy jednotlivců, výjimečně dobře pasuje na vstup sociologie do českého prostředí. V posledních dekádách 19. století k němu došlo tak rychle a razantně, že později mohlo být napsáno nikoli jen jako sebehodnocení: „Nikde není země stejné velikosti, jež by se mohla pochlubiti tak význačným počtem současných sociologů nebo takovým rozsahem a intensitou sociologické činnosti.

Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Hamplová, D.
Téma:
práce, rodina
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Pospíšilová, Marie

The article is based on the contemporary trend in entrepreneurship research, which stresses context. We deal primarily with the family embeddedness of entrepreneurship, which is easily studied in the case of copreneurial couples, where the link is the tightest. In our article we use the term copreneurs as “romantic” partners involved in the same business. The degree of involvement in the same business is self-defined.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Křížková, A., M. Pospíšilová, N. Jurik, G. Cavender
Téma:
gender, práce
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Marta Vohlídalová, Marcela Linková (eds.)

Other Authors:
Blanka Nyklová, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Karel Šima, Petr Pabian, Kateřina Zábrodská, Jiří Mudrák, Petr Květon, Kateřina Machovcová, Marek Blatný, Iva Šolcová

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2018, Vohlídalová, Marta

Women researchers in the age of the Five‑Year Plan and in the age of Competition: Women’s research Careers before and after 1989

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Anýžová, Petra, P. Matějů

The main objective of the study is threefold: first, to examine the role of attractiveness in the Czech labour market; second, to assess gender differences in returns of attractiveness; and third, to show that the positive association between attractiveness and earnings does not disappear even when cognitive skills, social background, occupational status and individual characteristics are controlled for.

Téma:
ekonomie, gender, mzdy a příjmy, vzdělání
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Podaná Zuzana, Eva Krulichová

Research on adolescent fear of crime is still relatively limited and often simply applies theoretical explanations proposed for adults. This study strives to extend current knowledge in this field by analyzing the impact of parenting style on fear of crime, namely parental attachment, parental supervision, and parental support of adolescent autonomy, while also considering possible gender differences.

Téma:
gender, kriminalita
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Šimon, Martin

Studium mechanismů, které mohou narušovat sociální soudržnost společnosti, patří mezi základní témata sociologického výzkumu. Riziko sociálního znevýhodnění je ovlivněno dominantně individuálními faktory, ale síla působení těchto faktorů závisí na prostředí, kde obyvatelé žijí. V Česku dochází ke kumulaci různých forem sociálního znevýhodnění ve venkovském území.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, mzdy a příjmy, regiony, sociální nerovnosti, veřejná politika, veřejná správa, životní úroveň
Typ publikace:
jiná publikace
2017, Šimon, Martin

Předchozí výzkum periferních území umožnil identifikovat některá problémová území a zacílit pozornost na jejich studium. Nicméně se jednalo většinou o vymezení jednoho typu periferního území. Uživatel výzkumu tak nemohl identifikovat, zdali je perifernost území způsobována nedostatkem pracovních příležitostí, nebo komplikovanou demografickou situací, nebo nevyhovujícím bytovým fondem.

Téma:
dějiny sociologie, město a vesnice, metodologie výzkumu, mzdy a příjmy, regiony, sociální nerovnosti, veřejná politika, veřejná správa, životní úroveň
Typ publikace:
jiná publikace

Stránky