Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3444 publikací (zobrazeny záznamy 41 - 60)
2016, Guasti, Petra, Zdenka Mansfeldová, Martin Myant and Frank Bönker

Národní studie je součástí mezinárodního komparativního projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) koncipovaného za účelem identifikace a podpory efektivní tvorby politiky a vládnutí. SGI zkoumá, jak se vládám daří dosahovat cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Studie hodnotí období od listopadu 2014 do listopadu 2015.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Beláňová, Andrea, Trejbalová, Tereza

Kaplan jako reprezentant náboženského diskurzu představuje roli konfliktní s normami sekulární instituce, ve které je zaměstnán. V tomto ohledu je věznice zvláště specifickým místem výkonu práce. V našem článku se na základě kvalitativních dat zabýváme pozicí a identitou vězeňského kaplan v českém vězeňském systému. Tvrdíme, že hlavním zdrojem napětí na pracovišti je kaplanův zájem o vězně jako jednotlivce. Tato tendence je často v přímém kontrastu se zájmy vězeňského systému.

Téma:
kriminalita, náboženství a religiozita
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Mansfeldová, Zdenka, Guasti, Petra

Národní zpráva je příspěvkem k Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2018 Report. Zpráva vznikla na základě velmi komplexních národních studií a ve spolupráci s více než 250 významnými národními experty. Podává detailní a strukturovaný obraz o vlivu reformních strategií na rozvoj demokracie, právního státu a tržní ekonomiky založené na principech sociální spravedlnosti a dobrého vládnutí.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2019, Guasti, Petra, Zdenka Mansfeldová, Martin Myant, Frank Bönker

Národní studie je součástí mezinárodního komparativního projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) zkoumajícího efektivní tvorbu politik a vládnutí. Zkoumané období je listopad 2017 - listopad 2018. Koncept výzkumu tvoří tři pilíře: (1) Výkon vlády v oblasti jednotlivých politik (2) Rozvoj demokracie a demokratických institucí; (3) Rámcové podmínky pro udržitelný rozvoj.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Anja Decker

Collective 'uprooting', 'sick' villages and a new rural generation: Symbolic distinctions of Lifestyle migrants in the Czech borderlands. The paper adds to the debate on rural transformation and social differentiation through privileged mobility and migration.

Téma:
kultura, město a vesnice, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, životní styl
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019, Bernard, Josef

The article focuses on arrangements of family life in rural peripheries and deals with the specific constraints faced by families with children in peripheral localities. The impact of the peripheral residential environment in terms of locally embodied opportunities on the parental choices and its interactions with familial ambitions and resources is highlighted, particularly in three domains: elementary school choice, extracurricular activities, care-work reconciliation.

Téma:
bydlení, město a vesnice, regiony, rodičovství, rodina
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Bernard, Josef, Contzen, Sandra, Decker, Anja, Shucksmith, Mark

This paper is summarising the state of the art of rural poverty and social exclusion research and the current developments in the field, and it proposes new research agendas. In particular, the importance of further Europeanisation and internationalisation of rural poverty research is emphasised to reduce the bias and oversimplification inherent in the tendency to apply concepts derived from the Anglo-Saxon reality to other European countries.

Téma:
ekonomie, město a vesnice, regiony, sociální nerovnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Bernard, Josef

This article contributes to explanations of rural poverty and deprivation by focusing on the rural–urban poverty and deprivation gap in European countries.

Téma:
ekonomie, město a vesnice, regiony, sociální nerovnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Fialová, Kamila, Želinský, Tomáš

This paper focuses on a neglected—horizontal—dimension of social stratification. It examines the patterns of social differentiation in the Visegrad countries (the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia) and attempts to assess changes in the social structure at the subnational level. Social structure changes are explained within the context of broader socio-economic development.

Téma:
město a vesnice, mzdy a příjmy, práce, regiony, sociální nerovnosti, vzdělání
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Dudová, Radka
Téma:
gender, historická sociologie, rodičovství, sexualita, zdraví
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019, Patočková, Věra

Cílem tohoto textu je přiblížit proměny vnímání volného času a práce či jejich ideálu v různých etapách lidských dějin, přičemž se text zaměřuje především na situaci v tzv. západní kultuře.

Téma:
životní styl
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, de Rijcke, S., Stöckelová, T.

Inspired by Lin and Law’s discussion of “modes of international” (2013, 2014), we argue in this chapter that gaming metrics, predatory publishing, and exploiting the model of gold open access (Beall, 2012) can be partly understood as a logical response to the imperative of internationalization going wild.

Téma:
sociologie vědy
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Samec, Tomáš
Téma:
bydlení
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2018, Bašná, Kristýna
Téma:
korupce
Typ publikace:
recenzovaný článek
2019, Renáta Mikešová

Článek, který je kvalitativní studií příčin volebního chování a dalším příspěvkem do široké diskuse na téma vlivu lokálního prostředí na volební chování jedince, vychází z analýzy 9 skupinových diskusí (focus groups) a 44 rozhovorů provedených v desíti lokalitách v Česku.

Téma:
volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Chorvát, I., J. Šafr (eds.)

Kniha se zabývá trávením volného času a v obecné rovině životním stylem obyvatel Česka a Slovenska. Fenomén volného času zasazuje do širšího kontextu základních vývojových trendů a změn soudobé společnosti. Rovněž uvádí hlavní osy společenského vývoje v obou zemích od rozpadu společného státu.

Téma:
kultura, spotřeba, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2019, Gibas, Petr a kol.

Ačkoli se v zahraničí těší kutilství rostoucímu odbornému zájmu, v českém akademickém prostředí se mu prozatím nedostalo větší pozornosti. Kniha představuje výsledek snahy tuto mezeru alespoň částečně zaplnit a nabídnout prvotní ucelený pohled na kutilství jako zajímavý fenomén a zároveň rozšířenou praxi se svébytnou historií a bohatou přítomností.

Téma:
bydlení, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2019, Šimon, Martin, Vašát, Petr, Daňková, Hana, Gibas, Petr, Poláková, Markéta

The aim of this study was to examine the spatial mobility of homeless people in urban areas, exploring homeless mobility, its drivers, limits and links to personal attributes, and whether there is an association between the extent of spatial activity and an individual’s housing situation. To our knowledge, there has been no prior exhaustive attempt to explore the spatial mobility of homeless people using Global Positioning System (GPS) location devices.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, technologie/technika
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Šimon, Martin, Vašát, Petr, Poláková, Markéta, Gibas, Petr, Daňková, Hana

The aim of this article is to investigate the factors that influence the size of activity spaces of homeless men and women in cities. Vulnerable population groups such as the homeless face the risk of mobility challenges that can exacerbate their social exclusion even more through mobility-driven spatial exclusion. The extent of an individual’'s activity space is a key precondition for the daily coping strategies and life opportunities of homeless people.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, sociální politika
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky