Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3230 publikací (zobrazeny záznamy 41 - 60)
2018, Čtvrtníková, I., Harries, K., Kašlíková, T., Krajčířová, M., Kocman, D., Zimmermanová, M.

V publikaci jsou představovány výstupy z projektu, jehož hlavním cílem bylo podpořit pečovatelské služby v jejich úsilí přizpůsobit (transformovat) organizační i obsahové nastavení vizi „Žít doma“. Ta je směrována na všechny, kdo potřebují podporu jiné osoby (senioři, zdravotně postižení, chronicky nemocní apod.), ve snaze umožnit jim žít i zemřít ve svém vlastním domově i v době, kdy potřebují intenzivní a opakovanou pomoc další osoby.

Téma:
péče, sociální politika
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Saini, Angela

Liší se ženský mozek od mužského? Jsou muži od přírody promiskuitnější? Je pro kluky přirozenější hrát si s autíčky a pro holky s panenkami? Měl Charles Darwin pravdu, když považoval ženy za méně vyvinuté a intelektuálně podřadné? Britská vědkyně, novinářka a popularizátorka vědy Angela Saini v knize Od přírody podřadné zkoumá fenomén výzkumů mezipohlavních rozdílů, který od dob Darwina patří mezi nejžhavější témata vědeckého zkoumání.

Téma:
gender
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Hamplová, Dana, Katrňák, Tomáš (eds.)

Za posledních dvacet let došlo v České republice k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vysokých školách. Jedním z důsledků je, že v naší populaci vzrostly podíly osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na dvojnásobek. Prudký rozvoj vzdělávacího systému vyvolává řadu otázek. Mění se vztah mezi vzděláním, chováním, hodnotami a postoji? Rozevřela se v posledních třech desetiletích propast mezi lidmi s nižším a vyšším vzděláním, nebo se naopak rozdíly mezi nimi stírají?

Téma:
hodnotové orientace, mzdy a příjmy, politika (a postoje k politice), rodina, sociální nerovnosti, vzdělání, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2018, Linek, L., Petrúšek, I.

Development of Educational Inequalities in Political Participation in Czech Republic and Slovakia and their Implications for Representation of Attitudes. Citizen participation in the political process is a key tenet of democratic government.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy), vzdělání
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017 (2018), Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenze publikace
2018, Chylíková, Johana
Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Kolářová, Marta, Anna Oravcová
Téma:
gender, identita, kultura, sociální nerovnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Kážmér, Ladislav

Muži mají ve všech uvedených profesích výzkumu a vývoje převahu a jejich zastoupení má rostoucí tendenci.

Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě klesá, v roce 2016 byl tento ukazatel zatím nejnižší od roku 2000, kdy se data v rozlišení podle pohlaví začala sbírat. V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k celkově nejnižším ze všech zemí Evropské unie.

Téma:
gender
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Vohlídalová, M.
Téma:
gender, rodičovství, sociologie vědy
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Pospíšilová, Jaroslava, Krulichová, Eva a kol.

Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komplexních problémů, jako je například i stále probíhající migrační krize.

Téma:
důvěra/sociální koheze, EU, hodnotové orientace, identita, kriminalita, migrace a mobilita, občanská společnost, politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2018, Conroy, S., Martin, G., Kocman, D., Parker, S., Bardsley, M., Kennedy, S., Neuburger, J., Phelps, K., Regen, E., Roberts, H., Sherlaw, Ch., Smith, P.

Frail older people admitted for acute inpatient hospital care are at high risk of adverse events, long stays, readmission and long term care. Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) improves outcomes for this group, particularly on specialised wards. However, there is uncertainty about how best to do this across the whole hospital.

Téma:
věk a stárnutí, zdraví
Typ publikace:
jiná publikace
2019, Trnka, S., Stöckelová, T.
Téma:
sociologie vědy, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Pospíšilová, Marie
Téma:
média, metodologie výzkumu
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Kolářová, Marta
Téma:
životní prostředí, životní styl
Typ publikace:
popularizační článek
2018, Smith, M. L., P. Anýžová, P. Matějů

This study examines the role of cognitive skills on labor market outcomes in 14 developed countries. In contrast to standard Mincer-type regressions, we utilize a structural
modeling approach that can take into account different types of skills on different economic outcomes. The results, based on data from the OECD PIAAC project, provide

Téma:
ekonomie, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, vzdělání
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Samec, Tomáš
Téma:
bydlení, identita, mezigenerační vztahy
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Krulichová, Eva, Zuzana Podaná

The aim of this study is to broaden the scope of knowledge on fear of crime by examining if Ferraro’s risk interpretation model of fear of crime also holds true for the adolescent population. Using data on approximately 1500 Czech students in middle and grammar school, we test three different models. First, the classic model of fear of crime, applied originally to adults, is estimated.

Téma:
kriminalita
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Vohlídalová, M., H. Maříková

Abstract: Attitudes towards women in politics and gender culture in general have implications
for the status of women in politics and their descriptive representation. In the paper we
ask what attitudes people have in the Czech Republic towards women in politics and their
descriptive representation, how these attitudes have changed across time, and what factors
are associated with these changes. We draw mainly on a survey carried out in 2014, and we

Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky