Nalezeno 3675 publikací

Téma: gender, zdraví

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Téma: gender, životní prostředí

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Téma: gender, práce, veřejná politika

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

Monitorovací zpráva projektu STRATIN+ přináší nejčerstvější informace o postavení žen v Českém akademickém prostředí. Čtenáři se dozví o zastoupení mužů a žen napříč vědními obory, akademickými pozicemi a sektory ekonomiky. Část zprávy je věnované příjmům a genderovým příjmovým rozdílům. Popsáno je také genderové složení vedoucích pozic v Českých akademických institucích a srovnání situace v České Republice s okolními zeměmi.

Téma: gender

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Klima se v lesnictví odjakživa považuje za nezávislý stanovištní faktor. Změna klimatu ale představuje podstatnou změnu podmínek pro vývoj, fungování a růst lesa jako nenahraditelné součásti naší krajiny. Tuto změnu musí respektovat i hospodářské využívání lesa. Důsledkem zanedbání tohoto principu je mj. probíhající kůrovcová kalamita, co do rozsahu a dopadů jedna z největších v historii středoevropského lesnictví.

Téma: životní prostředí

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

This text provides an academic edition of the exceptional source representing (records from) observations of services in Prague Christian churches in the mid-1960s, supplemented with a contextualizing introduction and historical-religious footnotes by the editor.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Ekonomická sociologie

There was not a fixed border between social sciences in general, and particularly sociology on the one side, and cognisant journalism on the other in the past. If such a border already existed, usually after the full establishment of sociology as an academic discipline, certain sociologists deliberately crossed it.

Téma: dějiny sociologie

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Ekonomická sociologie

EU and OECD countries vary considerably in terms of their pre-crisis socioeconomic conditions. Their capacity for political reform also varies widely. These differences are likely to grow as the COVID-19 crisis continues.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

The aim of the present study is to thoroughly examine the relationship between adolescent fear of crime and a wide variety of offences which commonly affect children. The analysed data comes from the Urban Youth Victimization Survey conducted among 9th grade students in the Czech Republic. The results unequivocally demonstrate that victimization experience, when measured properly, substantially affects adolescent fear of crime.

Téma: kriminalita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

This study investigated family scholarly culture’s effects on parental educational aspirations, with special attention paid to gender differences based on the ideas of stratified parenting and a sociocultural approach to parenting. Two-level structural modeling was applied to nationally representative Czech Household Panel Survey data from 2015 – 2016.

Téma: gender, kultura, vzdělání

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Česká veřejnost vysoce hodnotí spirituální a estetické funkce stromů a je dobře obeznámena s některými environmentálními či ekologickými hodnotami stromů, které pokládá za velmi důležité, zejména ve srovnání s funkcemi čistě užitkovými. Na druhou stranu jiné ekologické funkce vázané na staré a suché stromy nepovažuje za důležité, ačkoliv tato hodnota stromů je považována za významnou v přírodovědných oborech.

Téma: životní prostředí

Typ publikace: popularizační článekOddělení: Lokální a regionální studia

Stromy a lesy jsou zásadní pro stabilitu planety. Jak ale o nich lidé přemýšlejí v širším kontextu? Jsou důležité i ty staré, suché a solitérní? Jak je vnímá česká společnost? Nejen tyto otázky zodpovídali odborníci z mnoha vědních oborů. Lesy totiž čelí kromě známých výzev i novým problémům, které vyžadují inovativní přístup a mezioborovou spolupráci.

Téma: životní prostředí

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

Téma: politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: nerecenzovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Monografie se zabývá politikou životního stylu a politickým konzumerismem v oblasti udržitelnosti a to jak v kolektivní a organizované rovině (sociální hnutí), tak na individuální úrovni (životní styly a spotřeba). Autorka zkoumá, jak hnutí za udržitelnou spotřebu (permakultura, ekokomunity, potravinová suverenita) podporují změnu spotřeby a životního stylu směrem k udržitelnosti. Tato hnutí mobilizují, rekrutují a sdružují jednotlivé izolované spotřebitele a poskytují jim tzv.

Téma: gender, identita, město a vesnice, občanská společnost, životní prostředí, životní styl

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Ekonomická sociologie

The goal of this paper is to predict, by using microsimulation modelling under alternative market scenarios, housing wealth inequality in Czech society up to the year 2050. These predictions can be useful for assessing the rationale for attempts to use housing assets as a way of supplementing state pensions; and thus add to existing studies on asset-based welfare (ABW) that focused only on the recent and past situation.

Téma: bydlení

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení

The goal of this paper is to demonstrate the usefulness of path dependence theory to explain the convergence of housing regimes among post-socialist countries, both at the beginning and in the later phases of housing-regime transformation.

Téma: bydlení

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení

Studie je výsledkem práce na tříletém projektu Metodologie a realita chudoby: Česká republika v evropském kontextu, jehož výsledky byly doposud prezentovány v deseti publikacích. Kniha shrnuje metodologii měření chudoby v EU, uvádí statistiky a charakteristiky chudých v zemích Visegrádské čtyřky, doplněné o přílohy s výsledky pro všechny země EU.

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická sociologie

Stránky