Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3460 publikací (zobrazeny záznamy 61 - 80)
2019, Bernard, Josef

This article contributes to explanations of rural poverty and deprivation by focusing on the rural–urban poverty and deprivation gap in European countries.

Téma:
ekonomie, město a vesnice, regiony, sociální nerovnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Fialová, Kamila, Želinský, Tomáš

This paper focuses on a neglected—horizontal—dimension of social stratification. It examines the patterns of social differentiation in the Visegrad countries (the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia) and attempts to assess changes in the social structure at the subnational level. Social structure changes are explained within the context of broader socio-economic development.

Téma:
město a vesnice, mzdy a příjmy, práce, regiony, sociální nerovnosti, vzdělání
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Dudová, Radka
Téma:
gender, historická sociologie, rodičovství, sexualita, zdraví
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019, Patočková, Věra

Cílem tohoto textu je přiblížit proměny vnímání volného času a práce či jejich ideálu v různých etapách lidských dějin, přičemž se text zaměřuje především na situaci v tzv. západní kultuře.

Téma:
životní styl
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, de Rijcke, S., Stöckelová, T.

Inspired by Lin and Law’s discussion of “modes of international” (2013, 2014), we argue in this chapter that gaming metrics, predatory publishing, and exploiting the model of gold open access (Beall, 2012) can be partly understood as a logical response to the imperative of internationalization going wild.

Téma:
sociologie vědy
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Samec, Tomáš
Téma:
bydlení
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2018, Bašná, Kristýna
Téma:
korupce
Typ publikace:
recenzovaný článek
2019, Renáta Mikešová

Článek, který je kvalitativní studií příčin volebního chování a dalším příspěvkem do široké diskuse na téma vlivu lokálního prostředí na volební chování jedince, vychází z analýzy 9 skupinových diskusí (focus groups) a 44 rozhovorů provedených v desíti lokalitách v Česku.

Téma:
volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Gibas, Petr

Humanistic and phenomenological scholarship has long tended to regard home as a fundamental place of existential and experiential stability. In recent times, the notion of home has been critically re‐examined, however, and home is now regarded as a more complex and multi‐faceted phenomenon.

Téma:
bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Gibas, Petr

Kapitola na příkladu historie jedné zahrádkové osady v Praze zkoumá každodenní zkušenost zahrádkaření, její charakter a způsoby, jimiž je rytmizována.

Téma:
bydlení, město a vesnice, životní prostředí
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019, Chorvát, I., J. Šafr (eds.)

Kniha se zabývá trávením volného času a v obecné rovině životním stylem obyvatel Česka a Slovenska. Fenomén volného času zasazuje do širšího kontextu základních vývojových trendů a změn soudobé společnosti. Rovněž uvádí hlavní osy společenského vývoje v obou zemích od rozpadu společného státu.

Téma:
kultura, spotřeba, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2019, Gibas, Petr a kol.

Ačkoli se v zahraničí těší kutilství rostoucímu odbornému zájmu, v českém akademickém prostředí se mu prozatím nedostalo větší pozornosti. Kniha představuje výsledek snahy tuto mezeru alespoň částečně zaplnit a nabídnout prvotní ucelený pohled na kutilství jako zajímavý fenomén a zároveň rozšířenou praxi se svébytnou historií a bohatou přítomností.

Téma:
bydlení, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2019, Šimon, Martin, Vašát, Petr, Daňková, Hana, Gibas, Petr, Poláková, Markéta

The aim of this study was to examine the spatial mobility of homeless people in urban areas, exploring homeless mobility, its drivers, limits and links to personal attributes, and whether there is an association between the extent of spatial activity and an individual’s housing situation. To our knowledge, there has been no prior exhaustive attempt to explore the spatial mobility of homeless people using Global Positioning System (GPS) location devices.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, technologie/technika
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Šimon, Martin, Vašát, Petr, Poláková, Markéta, Gibas, Petr, Daňková, Hana

The aim of this article is to investigate the factors that influence the size of activity spaces of homeless men and women in cities. Vulnerable population groups such as the homeless face the risk of mobility challenges that can exacerbate their social exclusion even more through mobility-driven spatial exclusion. The extent of an individual’'s activity space is a key precondition for the daily coping strategies and life opportunities of homeless people.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, sociální politika
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka

Kapitola srovnává přechod od autoritativního režimu v Československu k pluralitní demokracii

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka

Kapitola se zaměřuje na rozvoj demokracie a její kvality v České republice během ekonomické krize a krátce po ní (s hlavním zaměřením na období 2009-2014). Autorky se snaží odpovědět na otázku, zda hospodářská krize přispěla k oslabení české demokracie, nebo zda vnější šok z hospodářské krize dále posílil již existující problémy.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019, Mansfeldová, Zdenka, Lacina Tomáš

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky