Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3199 publikací (zobrazeny záznamy 61 - 80)
2017, Šimon, Martin

Předchozí výzkum periferních území umožnil identifikovat některá problémová území a zacílit pozornost na jejich studium. Nicméně se jednalo většinou o vymezení jednoho typu periferního území. Uživatel výzkumu tak nemohl identifikovat, zdali je perifernost území způsobována nedostatkem pracovních příležitostí, nebo komplikovanou demografickou situací, nebo nevyhovujícím bytovým fondem.

Téma:
dějiny sociologie, město a vesnice, metodologie výzkumu, mzdy a příjmy, regiony, sociální nerovnosti, veřejná politika, veřejná správa, životní úroveň
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Krulichová, Eva

Cross-national comparisons of fear of crime have been gaining in popularity within the academic community, as they allow for the examination of both individual and country-level correlates of this phenomenon. Nevertheless, the role of perceived victimization risk in fostering fear of crime with respect to various country specifics is often neglected.

Téma:
kriminalita
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Jiří Večerník a Martina Mysíková

V návaznosti na studii autorů „Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele“ tato studie přináší souhrnný pohled na výdělky osob, příjmy domácností, přerozdělovací toky, majetkové rozdíly a hospodaření rodin, a to jednak ve vývoji v ČR a jednak ve srovnání s evropskými zeměmi. Zabývá se rovněž vnímáním nerovnosti a středostavovskou identitou.

Téma:
ekonomie, EU, globalizace, sociální nerovnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2018, Hašková, H., Křížková, A., Pospíšilová, K.
Téma:
gender, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Linek, Lukáš, Císař, Ondřej, Petrúšek, Ivan, Vráblíková, Kateřina

Stabilita demokracie nezáleží jen na fungujících institucích, ale také na občanech, kteří se v její prospěch nebojí veřejně angažovat. Demokracie tak není v ohrožení jen tehdy, když se hroutí její instituce, ale i tehdy, když se vytrácí její podpora mezi členy společnosti. Druhé často předchází to první. Bez občanů, kteří podporují principy demokracie a v souladu s nimi jednají, se demokratický režim vyprazdňuje.

Téma:
občanská společnost, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Šimon, Martin

A key issue in socio-economic geography is to understand how regional and social polarisation shapes the territorial organisation of society. We argue that effects of polarisation are not translated simply and straightforwardly in a whole region, but vary to a large extent with respect to different types of accessibility areas. We applied the time-accessibility framework to classify a territory into urban, peri-urban, rural, and remote rural areas at a national and regional scale.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, regiony, sociální nerovnosti, transformace, vzdělání
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Bernard, Josef, Šimon, Martin

The spatial concentration of social disadvantage in rural areas not only poses a risk to social cohesion but also represents a challenge for public policy. This article draws on a multidimensional concept of disadvantage to study spatial aspects of disadvantage in Czech rural areas. Current studies aimed at identifying ‘inner peripheries’ as areas with an increased risk of social exclusion fail to distinguish between different forms of disadvantage.

Téma:
důvěra/sociální koheze, město a vesnice, migrace a mobilita, mzdy a příjmy, věk a stárnutí, veřejná politika, životní úroveň
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Čermáková, D., Leontiyeva, Y.

Using the European Social Survey data we studied migration attitudes in 19 European countries, including Czechia. We introduced and tested the assumption about the bi-dimensional nature of migration attitudes, where personalized attitudes towards immigrants as individuals might differ from the generalised attitudes toward immigration as a phenomenon.

Téma:
hodnotové orientace, migrace a mobilita
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Krejčí, Jindřich, Chylíková, Johana
Téma:
sociologická data
Typ publikace:
jiná publikace
2017, Krejčí, Jindřich, Chylíková, Johana, Fält, Katja
Téma:
sociologická data
Typ publikace:
jiná publikace
2017, Vohlídalová, Marta
Téma:
gender, mzdy a příjmy, práce, rodina
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Kudrnáč, Aleš, Lyons, Pat
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

The publication focuses on the impact of formal mentoring on the start of professional paths of early career researchers at doctoral and postdoctoral stages. The book of interviews with alumni of the mentoring programme of the Centre for Gender and Science at the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, gives an insight into the situation of early career researchers in the Czech Republic working and studying in various disciplines and various types of institutions.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Vojtíšková Kateřina, Markéta Poláková, Věra Patočková

The concept of cultural planning is relatively well-established in many countries as a tool which enables municipalities to use their potential in local development, yet still notwell-known and debated among scholars, practitioners, or the wider public in Central Europe, including in the Czech Republic.

Téma:
kultura, veřejná správa
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Zuzana Uhde
Téma:
gender, globalizace, migrace a mobilita
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Uhde Zuzana
Téma:
EU, globalizace
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Blanka Nyklová, Hana Víznerová

V roce 2016 vydala VŠCHT Praha spolu se Sociologickým ústavem AV ČR knihu Hledání dynamické rovnováhy: Tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Kniha ve dvaceti rozhovorech představila vědkyně, výzkumnice a pedagožky působící na VŠCHT Praha s cílem ukázat vzory začínajícím vědkyním či studentkám uvažujícím o vědecké dráze.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky