Project

GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON (GENDERACTION, Horizon 2020)

Project duration: 
2017 - 2021

Genderová rovnost je jednou z pěti priorit Evropského výzkumného prostoru. Ukazuje se, že akce a politiky se musí zaměřit na legislativní a zejména na institucionální úroveň (kulturní a institucionální změny) spíše než na individuální úroveň. Projekt GENDERACTION reflektuje tuto potřebu. Jeho cílem je vytvořit inovační komunitu v oblasti veřejné politiky výzkumu a inovací pro realizaci genderové rovnosti jako priority 4 Evropského výzkumného prostoru. Toho projekt dosáhne prostřednictvím vytváření sítí, sdílení osvědčených postupů a výměny informací o různých politických řešeních, jakož i poskytování školení příslušným zúčastněným stranám. K tomu jsme vytvořili síť zástupců odpovědných národních úřadů  z členských států a přidružených zemí EU.  Mezi cílové skupiny projektu patří: vnitrostátní orgány a subjekty související s implementací ERA a politikou EU v oblasti výzkumu a inovací, příslušní členové Evropského parlamentu, národní kontaktní místa programu H2020, organizace platformy zainteresovaných subjektů ERA, evropské projekty podporující rovnost žen a mužů ve výzkumných organizacích, Evropský institut pro rovnost žen a mužů, Evropská platforma vědkyň a další. V prvním roce řešení se projekt zaměřil na analýzu implementace akcí na podporu genderové rovnosti v Národních akčních plánech a strategiích ERA a na genderovou dimenzi Otevřené vědy a inovací.  

Web projektu: genderaction.eu

Principal investigator: 
Roberta Schaller-Steidl, Bundesministerium Für Wissenschaft, Forschung Und Wirtschaft
Kalypso Sepou, Research Promotion Foundation
Mareike Thillmann, Deutsches Zentrum Fuer Luft ‐ Und Raumfahrt EV
Nadine Heller-Genath, Deutsches Zentrum Fuer Luft ‐ Und Raumfahrt EV
Marina Angelaki, Ethniko Idryma Erevnon
Ana Puy, Ministerio De Economia Y Competitividad
Almudena Carrero, Fundación Española para la Ciencia y Tecnología
Christel Baltes-Lohr, Universite Du Luxembourg
Jennifer Casingena Harper, Ministry For Education and Employment
Uršula Konečnik, Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport
Alexandra Bitusikova, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dalibor Drljača, Europrojekt Centar
Đorđe Markez, Europrojekt Centar
Sonay Aydin, The Scientific and Technological Research Council of Turkey
Selda Ulutas, The Scientific and Technological Research Council of Turkey
Janet Mifsud, University of Malta
Topics: 
gender
sociology of science
public policy
Grant agency: 
International project

Attached pictures

GENDERACTION logo