Project duration: 
2011 - 2014

The aim of the project was a discovering of how culture development, cultural activities organization and exploitation are conditioned by social and institutional setting of a region and how to employ this knowledge in the activities of the subjects engaged in culture and cultural heritage maintaining. Social environment was understood as the structural characteristics of the inhabitants, measure of social capital and social cohesion and their regional distinctiveness; institutional environment was understood as regional public administration, self-government particularly, then non-profit and private sector organisations. The project was focused on the initiative and coordinative function of local public administration in culture and cultural heritage maintaining and on the exploitation of culture and cultural heritage in regional tourism development.

Principal investigator: 
Topics: 
kultura
regions
Grant agency: 
Government ministry project

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 28, zobrazeno 1 - 10)

Patočková, Věra, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol.

The first part of the book brings the description of the concept of culture, the overview of legislation, analyses of conceptual and strategic documents related to culture, analyses of available data about the culture infrastructure and an overview of available financial sources for the area of non-industrial sectors of culture. The second part deals with the results of own survey Culture in the regions of the ČR 2011.

Téma:
kultura, regions, public policy, public administration
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph
Šafr, Jiří, Bernardyová Kateřina
Téma:
regions, sociological data, public opinion
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Šafr, Jiří, Bernardyová Kateřina
Téma:
regions, sociological data, public opinion
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Šafr, Jiří, Bernardyová Kateřina
Téma:
regions, sociological data, public opinion
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Mikešová, Renata
Téma:
regions, sociological data, public opinion
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Patočková, Věra, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková, Markéta Poláková, Renata Mikešová, Michal Illner, Radmila Lorenzová, Jiří Šafr, Josef Bernard, Zdenka Vajdová, Tomáš Kostelecký
Téma:
regions, public administration
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph
Dopitová, Michaela
Téma:
urban and rural studies, regions
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Vojtíšková, Kateřina

Text mapuje kulturní zdroje Děčína a okolí, zabývá se kulturními hodnotami území, organizacemi, volnočasovými aktivitami (především kultura, vzdělání a sport), rozvojovými záměry a aspiracemi obyvatel v Děčíně a okolí. Analýza čerpá z širokého spektra veřejně dostupných zdrojů dat, dále z původních dat získaných v průběhu akčního výzkumu (2013-2014) a z reprezentativního dotazníkového šetření „Kultura v Děčíně 2013“.

Téma:
kultura, regions
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Pokorná Novotná, Libuše
Téma:
regions
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Vojtíšková, Kateřina, Šafr, Jiří

Studie představuje výsledky dotazníkového šetření „Kultura v Děčíně 2013“ realizovaného mezi dospělou populací města. Zaměřuje se zvlášť na postoj obyvatel k rozvojovým plánům, zabývá se jejich kulturní participací a hodnocením kulturních zařízení ve městě. Mezi hlavní zjištění patří spokojenost obyvatel s tím, jak fungují městské příspěvkové organizace a malá spokojenost s tím, jak město podporuje spolkovou činnost obyvatel.

Téma:
kultura, regions, lifestyle
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication

Pages