Project duration: 
2020
  • The aim of the project is to understand the environmental correlations of human anthropogenic impact on the landscape, to find ways of using the landscape that will be sustainable in the long term and at the same time to develop procedures to restore the damaged landscape. 
Principal investigator: 
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Topics: 
klimatická změna
životní prostředí
Grant agency: 
internal project

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Jana Stachová
Téma:
sociologická teorie, životní prostředí
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Public event or educational activity
Stachová, Jana, Čermák, Daniel

Česká veřejnost vysoce hodnotí spirituální a estetické funkce stromů a je dobře obeznámena s některými environmentálními či ekologickými hodnotami stromů, které pokládá za velmi důležité, zejména ve srovnání s funkcemi čistě užitkovými. Na druhou stranu jiné ekologické funkce vázané na staré a suché stromy nepovažuje za důležité, ačkoliv tato hodnota stromů je považována za významnou v přírodovědných oborech.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Public event or educational activity
Stachová, Jana

Stromy a lesy jsou zásadní pro stabilitu planety. Jak ale o nich lidé přemýšlejí v širším kontextu? Jsou důležité i ty staré, suché a solitérní? Jak je vnímá česká společnost? Nejen tyto otázky zodpovídali odborníci z mnoha vědních oborů. Lesy totiž čelí kromě známých výzev i novým problémům, které vyžadují inovativní přístup a mezioborovou spolupráci.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Jana Stachová, Daniel Čermák

Proceedings of the conference on the problem of important trees in the rural landscape of the Czech Republic within the framework of the grant solved by the Faculty of Science of Palacký University in Olomouc. The conference was held on 6-7 October 2022 in Hostětín.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Paper published in conference proceedings