Project duration: 
2000 - 2004

The objective of this sociologically-oriented project is to encourage the development of the following processes: a) implementation of binding European standards for equal opportunities policies for men and women in various spheres of social life, b) political and civil acceptance of equal opportunities policies, c) social acceptance of these policies. The core of the project is the analysis of institutional, social and civil issues related to the position of women in Czech society.

Principal investigator: 
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 61, zobrazeno 1 - 10)

Hašková, Hana

The article brings an overview of theoretical approaches to gender differences on the labor market and their critics. Based on data from a representative research of university graduates we explore their interpretation of the lower position of women on the labor market.

Téma:
gender, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Article with impact factor
Hašková, Hana

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, další číslo bulletinu Gender , rovné příležitosti, výzkum je pro Vás opět připraveno, tentokrát v podobě dvojčísla, v široké paletě odborných článků. V tomto čísle nabízíme příspěvky z velmi úspěšného panelu Rodina a gender, který proběhl letos v květnu v rámci Československých sociologických dní. Další, zejména empirické články, jsou převážně výstupy z výzkumných projektů oddělení Gender & sociologie.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Hašková, Hana

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první letošní číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Jeho zaměření je tentokrát zejména empirické, jelikož rubrika věnovaná výsledkům výzkumu je zastoupena nejsilněji.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Hašková, Hana

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, letošní čtvrté číslo informačního čtvrtletníku Gender, rovné příležitosti, výzkum, které právě vychází, je číslem posledním, neboť výzkumný projekt, jenž jeho vydávání rámoval, končí.

Téma:
gender, work, family
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Hašková, Hana

Především od poloviny 90. let 20. století se v ČR rozpoutala v rámci sociálních věd široká diskuze na téma rapidního propadu porodnosti a sňatečnosti, který nastal v průběhu posledního desetiletí ve většině středoevropských a východoevropských zemí. Celkově lze v této diskuzi identifikovat dva hlavní explanační proudy propadu porodnosti. Jeden klade důraz na hodnotové změny, vedoucí k poklesu prorodinných orientací.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Hašková, Hana

V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o impuls k promýšlení současné organizace vztahů mužů a žen v institucionální, společenské i soukromé dimenzi.

Téma:
gender, parenting
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Hašková, Hana
Téma:
gender, sexuality, health
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Hašková, Hana
Téma:
gender, politics (and political attitudes)
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Hašková, Hana

Postavení českých žen na trhu práce, ženy v řídících pozicích a vztah rodiny a práce v jejich životě jsou hlavní témata tohoto dvojčísla čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum. Problematika genderových nerovností na trhu práce je nejen aktuální z hlediska projektů aktuálně řešených v týmu Gender & sociologie, ale i jako jedna z kapitol, které je třeba v současné české společnosti řešit a diskutovat i v rámci vstupu České republiky do Evropské unie.

 

Téma:
gender, work, parenting
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Hašková, Hana

Číslo bulletinu Gender – rovné příležitosti – výzkum, které se vám nyní dostává do rukou, shrnuje několik na první pohled spíše různorodých témat. Tato témata spojuje problematika rovných příležitostí žen a mužů v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

 

Téma:
gender, parenting, social policy
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article

Pages

Attached images