Published review
Vohlídalová, Marta. 2005. „Chaos lásky v individualizované společnosti podle Ulricha Becka a Elizabeth Beck-Gernsheim (recenze knihy The Normal Chaos of Love).“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 6 (2): 49-51. ISSN 1213-0028.

This Article is a review of the book of Ulrich Beck and Elizabeth Beck-Gernsheim „The Normal Chaos of Love“ published in 1995 by Cambridge Polity Press.
 

Share this page