Non-peer-reviewed article
Stöckelová, Tereza, Grygar, Jakub. 2008. „Hrátky s čerty? Politické souvislosti a přesahy sociálně-vědního výzkumu.“ Biograf - (46): 63-80. ISSN 1211-5770.

Left

Department: 
Topics: 
politics (and political attitudes)
social policy
Share this page