Chapter in monograph
Nešpor, Zdeněk R. 2012. „Sociologické výzkumy v politice agrární strany v meziválečném Československu.“ Pp. 67-77 in Harna, Josef, Blanka Rašticová (eds.). Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum. 245 s. ISBN 978-80-87671-01-6.

The chapter analyses support of (part of) interwar Czech sociology provided by the Agrarian Party and its results, including ideological and political deformations of academic research.

Left

Topics: 
history of sociology
Share this page