Chapter in monograph
Sunega, Petr, Martina Mikeszová, Martin Lux. 2008. „Souvislost mezi regionálními rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení a rozdíly v ekonomické výkonnosti regionů ČR.“ Pp. 87-106 in Lux, Martin, František Kuda (eds.). Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 193 s. ISBN 978-80-7330-149-1.

The goal of the chapter is to present the conclusions from the statistical analysis of associations between the trends in regional differences in financial affordability of housing and trends in economic performance of regions in the Czech Republic.

Part of publication: 
Share this page