Chapter in monograph
Čermák, Daniel, Věra Patočková, Jiří Šafr. 2022. „Volný čas dětí na prahu třetího desetiletí 21. století .“ Pp. 74 - 103 in Michal Kaplánek (ed.). Volný čas dětí staršího školního věku. Vybrané výsledky výzkumu volného času a životního stylu dětí ve věku 11-15 let a jejich využití v pedagogice [Leisure of older school age children. Selected research results of leisure and lifestyle of children aged 11-15 and their use in pedagogy.]. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 173 s. ISBN 978-80-7394-934-1. Available from: https://nju.jcu.cz/knihy/item?id_book=48.

The chapter presents the main results from the representative survey of older school-age children, How children spend and experience their leisure 2021. It first focuses on time spent with digital media, especially with a computer, tablet or mobile phone (ICT), then on sports and physical activities, participation in extracurricular activities, spending leisure time with friends and finally on cultural and social activities (reading books, going to the cinema, etc.).

Share this page