Monograph
Lux, Martin, Pavla Burdová. 2000. Výdaje na bydlení, sociální bydlení a napětí na trhu s bydlením (mezinárodní komparace a polistopadový vývoj v ČR). Studie 2/2000. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. 122 s. ISBN 80-238-5867-X.

The publication analyses the current situation on housing market in the Czech Republic including the discription of changes in housing expenditures of Czechhouseholds during the transition and main social tensions between households living in regulated rental sector and households living in market rental sector. In the second part the description of housing policies, social housing systems and models of housing allowances in the European Union countries is provided.

Left

Topics: 
housing
EU
social policy
transformation
public policy
Share this page