Other publication
Simonová, Natalie. 2006. „Změna systému je bez reformy financování těžko představitelná.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (4): 790-792. (informační článek)

Text je odpovědí na diskusní příspěvek Rudolfa Pomazala s knihou České vysoké školství na křižovatce (Sociologický ústav 2005). Ukazuje, že R. Pomazal má na problematiku řešení a zvyšování konkurenceschopnosti vysokoškolského vzdělání v ČR stejný (nebo alespoň velmi podobný) názor, stejně jako na to, jakým směrem by se mělo české vysoké školství ubírat. Replika ukazuje, že jde z jeho strany převážně o doplnění a nazření tvrzení autorů knihy z jiného úhlu, nikoli o jejich popření.

The text is an answer to a discussion with a book “Czech Higher Education at the Crossroads” (Institute of Sociology, 2005) aroused by R. Pomazal. It shows that he has the same (or at least very similar) opinion of a solving of the problem of building-up the concurrence of the Czech higher education, as well as of the direction of its development. This text shows that R. Pomazal´s discussion with the book is a completion or a different angle on the theses of its authors, not their negation.

Share this page