Chapter in monograph
Čermáková, Marie. 2006. „Znevýhodňování v práci: minulý, přítomný a budoucí rys pracovních vztahů.“ Pp. 25-34 in Křížková, Alena, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 156 s. ISBN 807330090-7.

The chapter by Marie Čermáková is based on the public opinion research about harassment and sexual harassment at the workplace especially between employees with a focus on a context and types of working ambiance and an occurrence of this phenomenon. Concretely, the text focuses on the analysis of interpersonal relations at the workplace with respect to diverse forms of disadvantagedness and harassment based on sex.

Part of publication: 
Share this page