Publications

Filter publications

Or use fulltext search

Found 3161 publications (displayed results 21 - 40)
2018, Pospíšilová, Marie

The article is based on the contemporary trend in entrepreneurship research, which stresses context. We deal primarily with the family embeddedness of entrepreneurship, which is easily studied in the case of copreneurial couples, where the link is the tightest. In our article we use the term copreneurs as “romantic” partners involved in the same business. The degree of involvement in the same business is self-defined.

Topic:
gender, work
Department:
Type:
Chapter in monograph
2018, Křížková, A., M. Pospíšilová, N. Jurik, G. Cavender
Topic:
gender, work
Department:
Type:
Chapter in monograph
2017, Marta Vohlídalová, Marcela Linková (eds.)

Other Authors:
Blanka Nyklová, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Karel Šima, Petr Pabian, Kateřina Zábrodská, Jiří Mudrák, Petr Květon, Kateřina Machovcová, Marek Blatný, Iva Šolcová

Topic:
gender, sociology of science
Type:
Monograph
2018, Vohlídalová, Marta

Women researchers in the age of the Five‑Year Plan and in the age of Competition: Women’s research Careers before and after 1989

Topic:
gender, sociology of science
Type:
Article with impact factor
2018, Anýžová, Petra, P. Matějů

The main objective of the study is threefold: first, to examine the role of attractiveness in the Czech labour market; second, to assess gender differences in returns of attractiveness; and third, to show that the positive association between attractiveness and earnings does not disappear even when cognitive skills, social background, occupational status and individual characteristics are controlled for.

Topic:
economics, gender, wages and incomes, education
Type:
Article with impact factor
2018, Podaná Zuzana, Eva Krulichová

Research on adolescent fear of crime is still relatively limited and often simply applies theoretical explanations proposed for adults. This study strives to extend current knowledge in this field by analyzing the impact of parenting style on fear of crime, namely parental attachment, parental supervision, and parental support of adolescent autonomy, while also considering possible gender differences.

Topic:
gender, crime
Type:
Article with impact factor
2017, Šimon, Martin

Studium mechanismů, které mohou narušovat sociální soudržnost společnosti, patří mezi základní témata sociologického výzkumu. Riziko sociálního znevýhodnění je ovlivněno dominantně individuálními faktory, ale síla působení těchto faktorů závisí na prostředí, kde obyvatelé žijí. V Česku dochází ke kumulaci různých forem sociálního znevýhodnění ve venkovském území.

Topic:
urban and rural studies, methodology, wages and incomes, regions, social inequalities, public policy, public administration, standard of living
Type:
Other publication
2017, Šimon, Martin

Předchozí výzkum periferních území umožnil identifikovat některá problémová území a zacílit pozornost na jejich studium. Nicméně se jednalo většinou o vymezení jednoho typu periferního území. Uživatel výzkumu tak nemohl identifikovat, zdali je perifernost území způsobována nedostatkem pracovních příležitostí, nebo komplikovanou demografickou situací, nebo nevyhovujícím bytovým fondem.

Topic:
history of sociology, urban and rural studies, methodology, wages and incomes, regions, social inequalities, public policy, public administration, standard of living
Type:
Other publication
2018, Krulichová, Eva

Cross-national comparisons of fear of crime have been gaining in popularity within the academic community, as they allow for the examination of both individual and country-level correlates of this phenomenon. Nevertheless, the role of perceived victimization risk in fostering fear of crime with respect to various country specifics is often neglected.

Topic:
crime
Type:
Article with impact factor
2017, Křížková, Alena
Topic:
economics, gender, wages and incomes, work
Department:
Type:
Other publication
2017, Jiří Večerník a Martina Mysíková

V návaznosti na studii autorů „Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele“ tato studie přináší souhrnný pohled na výdělky osob, příjmy domácností, přerozdělovací toky, majetkové rozdíly a hospodaření rodin, a to jednak ve vývoji v ČR a jednak ve srovnání s evropskými zeměmi. Zabývá se rovněž vnímáním nerovnosti a středostavovskou identitou.

Topic:
economics, EU, globalisation, social inequalities
Department:
Type:
Monograph
2017, Nešpor, Zdeněk R.
Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Peer-reviewed journal article
2017, Šimon, Martin

A key issue in socio-economic geography is to understand how regional and social polarisation shapes the territorial organisation of society. We argue that effects of polarisation are not translated simply and straightforwardly in a whole region, but vary to a large extent with respect to different types of accessibility areas. We applied the time-accessibility framework to classify a territory into urban, peri-urban, rural, and remote rural areas at a national and regional scale.

Topic:
urban and rural studies, methodology, regions, social inequalities, transformation, education
Type:
Article with impact factor
2017, Bernard, Josef, Šimon, Martin

The spatial concentration of social disadvantage in rural areas not only poses a risk to social cohesion but also represents a challenge for public policy. This article draws on a multidimensional concept of disadvantage to study spatial aspects of disadvantage in Czech rural areas. Current studies aimed at identifying ‘inner peripheries’ as areas with an increased risk of social exclusion fail to distinguish between different forms of disadvantage.

Topic:
trust/social cohesion, urban and rural studies, migration and mobility, wages and incomes, age and ageing, public policy, standard of living
Type:
Article with impact factor
2017, Čermáková, D., Leontiyeva, Y.

Using the European Social Survey data we studied migration attitudes in 19 European countries, including Czechia. We introduced and tested the assumption about the bi-dimensional nature of migration attitudes, where personalized attitudes towards immigrants as individuals might differ from the generalised attitudes toward immigration as a phenomenon.

Topic:
value orientations, migration and mobility
Type:
Article with impact factor
2017, Krejčí, Jindřich, Chylíková, Johana
Topic:
sociological data
Type:
Other publication
2017, Krejčí, Jindřich, Chylíková, Johana, Fält, Katja
Topic:
sociological data
Type:
Other publication
2017, Vohlídalová, Marta
Topic:
gender, wages and incomes, work, family
Department:
Type:
Other publication
2018, Kudrnáč, Aleš, Lyons, Pat
Topic:
politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Article with impact factor
2017, Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

The publication focuses on the impact of formal mentoring on the start of professional paths of early career researchers at doctoral and postdoctoral stages. The book of interviews with alumni of the mentoring programme of the Centre for Gender and Science at the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, gives an insight into the situation of early career researchers in the Czech Republic working and studying in various disciplines and various types of institutions.

Topic:
gender
Type:
Monograph

Pages