Publications

Filter publications

Or use fulltext search

Found 3162 publications (displayed results 41 - 60)
2017, Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

The publication focuses on the impact of formal mentoring on the start of professional paths of early career researchers at doctoral and postdoctoral stages. The book of interviews with alumni of the mentoring programme of the Centre for Gender and Science at the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, gives an insight into the situation of early career researchers in the Czech Republic working and studying in various disciplines and various types of institutions.

Topic:
gender
Type:
Monograph
2016, Vojtíšková Kateřina, Markéta Poláková, Věra Patočková

The concept of cultural planning is relatively well-established in many countries as a tool which enables municipalities to use their potential in local development, yet still notwell-known and debated among scholars, practitioners, or the wider public in Central Europe, including in the Czech Republic.

Topic:
kultura, public administration
Type:
Article with impact factor
2017, Zuzana Uhde
Topic:
gender, globalisation, migration and mobility
Department:
Type:
Chapter in monograph
2017, Uhde Zuzana
Topic:
EU, globalisation
Department:
Type:
Chapter in monograph
2017, Blanka Nyklová, Hana Víznerová

V roce 2016 vydala VŠCHT Praha spolu se Sociologickým ústavem AV ČR knihu Hledání dynamické rovnováhy: Tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Kniha ve dvaceti rozhovorech představila vědkyně, výzkumnice a pedagožky působící na VŠCHT Praha s cílem ukázat vzory začínajícím vědkyním či studentkám uvažujícím o vědecké dráze.

Topic:
gender
Type:
Monograph
2017, Marková Volejníčková, R., M. Pospíšilová
Topic:
gender, životní prostředí
Department:
Type:
Other publication
2017, József Hegedüs, Martin Lux, Vera Horváth (eds.)

This book presents an overview of private rented housing in selected new EU member states and other transition countries – a topic scarcely researched to date, as it is largely part of the informal economy, and consequently often invisible to official statistics.

Topic:
housing, economics
Type:
Monograph
2017, Straková, Naděžda

Velké příběhy dějin často opomíjejí ženské aktérky, přestože i ony se veřejného dění účastní a v dějinách mají nezanedbatelnou roli. Jedno z takových bílých míst „ženské“ historie se snaží zaplnit publikace Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent.

Topic:
gender
Type:
Public event or educational activity
2013, Kristyna Chabova
Topic:
elections (and polls)
Type:
Peer-reviewed journal article
2017, Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

Publikace se zaměřuje na vliv formálního mentoringového vedení na rozjezd pracovních drah začínajících vědkyň a vědců v doktorandské a postdoktorské fázi akademické dráhy. Prostřednictvím rozhovorů s absolventkami a absolventem mentoringového programu Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd CR přináší publikace vhled do situace začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR působících v rozmanitých oborech na různých typech institucí.

Topic:
gender
Type:
Monograph
2017, Kristyna Chabova
Topic:
corruption, methodology
Type:
Article with impact factor
2018, Kudrnáč, Aleš, Lyons, Pat.
Topic:
politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Article with impact factor
2017, Marcela Linková

How to assess quality has become one of the central concerns for contemporary research, not least because of the proliferation of research assessment systems around the globe. Concomitant with this has been the growing attention to factors that compromise the credibility of assessment, especially gender, ethnic, racial and geopolitical bias.

Topic:
gender, sociology of science
Type:
Peer-reviewed journal article
2017, Marcela Linková, Naďa Straková (eds.)

Kniha Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent představuje dvacet jedna žen, které se nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech. Svým zapojením do boje proti totalitě chtěly spoluvytvářet lepší podmínky pro život svůj i svých dětí. Kniha chce připomenout, jakým způsobem tyto ženy fungovaly v prostředí Charty 77 i mimo něj, v kulturním undergroundu, ve velkých městech i na venkově.

Topic:
gender
Type:
Monograph
2017, Virtová, T., T. Stöckelová, H. Krásná
Topic:
methodology, work
Type:
Article with impact factor
2017, Šimon, Martin

This bilingual, English-Czech atlas of Czechoslovakia is one of the first to use statistical data to evaluate spatial aspects of population development over time. Its twelve chapters present various themes relating directly to population from a historical perspective, such as demographic structures and processes, migration, economic structure, cultural structure, social status, crime, and elections.

Topic:
historical sociology, urban and rural studies, transformation, public administration
Type:
Chapter in monograph

Pages