Publications

Filter publications

Or use fulltext search

Found 3177 publications (displayed results 61 - 80)
2017, Marková Volejníčková, R., M. Pospíšilová
Topic:
gender, životní prostředí
Department:
Type:
Other publication
2017, József Hegedüs, Martin Lux, Vera Horváth (eds.)

This book presents an overview of private rented housing in selected new EU member states and other transition countries – a topic scarcely researched to date, as it is largely part of the informal economy, and consequently often invisible to official statistics.

Topic:
housing, economics
Type:
Monograph
2017, Straková, Naděžda

Velké příběhy dějin často opomíjejí ženské aktérky, přestože i ony se veřejného dění účastní a v dějinách mají nezanedbatelnou roli. Jedno z takových bílých míst „ženské“ historie se snaží zaplnit publikace Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent.

Topic:
gender
Type:
Public event or educational activity
2013, Kristyna Chabova
Topic:
elections (and polls)
Type:
Peer-reviewed journal article
2017, Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

Publikace se zaměřuje na vliv formálního mentoringového vedení na rozjezd pracovních drah začínajících vědkyň a vědců v doktorandské a postdoktorské fázi akademické dráhy. Prostřednictvím rozhovorů s absolventkami a absolventem mentoringového programu Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd CR přináší publikace vhled do situace začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR působících v rozmanitých oborech na různých typech institucí.

Topic:
gender
Type:
Monograph
2017, Kristyna Chabova
Topic:
corruption, methodology
Type:
Article with impact factor
2018, Kudrnáč, Aleš, Lyons, Pat.
Topic:
politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Article with impact factor
2017, Marcela Linková

How to assess quality has become one of the central concerns for contemporary research, not least because of the proliferation of research assessment systems around the globe. Concomitant with this has been the growing attention to factors that compromise the credibility of assessment, especially gender, ethnic, racial and geopolitical bias.

Topic:
gender, sociology of science
Type:
Peer-reviewed journal article
2017, Marcela Linková, Naďa Straková (eds.)

Kniha Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent představuje dvacet jedna žen, které se nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech. Svým zapojením do boje proti totalitě chtěly spoluvytvářet lepší podmínky pro život svůj i svých dětí. Kniha chce připomenout, jakým způsobem tyto ženy fungovaly v prostředí Charty 77 i mimo něj, v kulturním undergroundu, ve velkých městech i na venkově.

Topic:
gender
Type:
Monograph
2017, Virtová, T., T. Stöckelová, H. Krásná
Topic:
methodology, work
Type:
Article with impact factor
2017, Šimon, Martin

This bilingual, English-Czech atlas of Czechoslovakia is one of the first to use statistical data to evaluate spatial aspects of population development over time. Its twelve chapters present various themes relating directly to population from a historical perspective, such as demographic structures and processes, migration, economic structure, cultural structure, social status, crime, and elections.

Topic:
historical sociology, urban and rural studies, transformation, public administration
Type:
Chapter in monograph
2017, Šimon, Martin

Historický atlas obyvatelstva českých zemí je jedním z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. V celkem dvanácti kapitolách jsou ve vývojovém srovnání představena témata jako migrace, demografická, ekonomická a kulturní struktura, sociální status, kriminalita nebo volby. K zachycení populačního vývoje a jeho prostorové diferenciace jsou poněkud netradičně využívána hůře dostupná historická statistická data.

Topic:
historical sociology, urban and rural studies, transformation, public administration
Type:
Chapter in monograph
2017, Šimon, Martin

This bilingual, English-Czech atlas of Czechoslovakia is one of the first to use statistical data to evaluate spatial aspects of population development over time. Its twelve chapters present various themes relating directly to population from a historical perspective, such as demographic structures and processes, migration, economic structure, cultural structure, social status, crime, and elections.

Topic:
historical sociology, urban and rural studies, transformation, public administration, elections (and polls)
Type:
Chapter in monograph
2017, Šimon, Martin

Historický atlas obyvatelstva českých zemí je jedním z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. V celkem dvanácti kapitolách jsou ve vývojovém srovnání představena témata jako migrace, demografická, ekonomická a kulturní struktura, sociální status, kriminalita nebo volby. K zachycení populačního vývoje a jeho prostorové diferenciace jsou poněkud netradičně využívána hůře dostupná historická statistická data.

Topic:
historical sociology, urban and rural studies, transformation, public administration, elections (and polls)
Type:
Chapter in monograph
2017, Nešpor, Zdeněk R.
Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Chapter in monograph
2015, Radka Dudová

Topic:
gender, care, age and ageing
Department:
Type:
Article with impact factor
2017, Hašková, Hana, Dudová, Radka

Economic transformation after 1989 and the global economic recession that began in 2008 have caused an increase in precarious work in the countries of Central and Eastern Europe. As a result of refamilialization, precarious work acquired a specific form for women.

Topic:
gender, work
Department:
Type:
Article with impact factor

Pages