Pracovní zařazení: 
vědecký asistent
Telefon: 
210 310 223
Interní linka: 
223

Životopis

Vzdělání: 

2012 Ph.D., Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
2006 rigorózní zkouška, PhDr.
2006 Mgr. ekonomie, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
2003 Bc. demografie a ekonomie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Zaměření: 

Ekonomie trhu práce, Blahobyt a životní spokojenost, Institucionální prostředí trhu práce, Příjmové nerovnosti. Chudoba

Pedagogická činnost: 

Labour Economics (Master degree), Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague (IES FSV UK), teaching assistant, 2010
International Macroeconomics (Master degree), IES FSV UK, teaching assistant, 2007-2009
Probability and Mathematical Statistics (Bachelor degree), IES FSV UK, teaching assistant, 2007
Microeconomics I and II (Bachelor degree), IES FSV UK, teaching assistant, 2006-2008
Economics I and II (Bachelor degree), IES FSV UK, teaching assistant, 2003-2004

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2007/8 Universiteit van Amsterdam, Faculty of Economics and Business, Netherlands

Medailonek: 

Kamila Fialová je ekonomka, ve svém výzkumu se zaměřuje především na trh práce, příjmové nerovnosti a chudobu. Absolvovala Institut ekonomických studií FSV UK v Praze, kde v roce 2012 získala doktorát obhajobou dizertační práce Three Essays on Labor Market Institutional Environment. Vedle ekonomie také studovala demografii na Přírodovědecké fakultě UK. Kamila pracuje v oddělení Ekonomické sociologie v Sociologickém ústavu AV ČR od roku 2014. V minulosti pracovala jako analytička v Komerční bance, v kanceláři místopředsedy vlády pro ekonomiku na Úřadu vlády ČR či jako konzultantka v oblasti trhu práce  pro Světovou banku.

Všechny publikace

impaktované články