Mgr. Petr Vašát, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
výzkumný pracovník
Telefon: 
210 310 227
Interní linka: 
227

Připojené odkazy

Životopis

Vzdělání: 

Petr Vašát je sociální antropolog zabývající se urbánními studii. Pracuje jako výzkumný pracovník na Sociologickém ústavu AV ČR. Jako držitelem Fulbright-Masarykova stipendia pobýval na Katedře sociologie Kolumbijské univerzity v New Yorku, jako výzkumník pracoval na Katedře sociologie Univerzity Rosario v Bogotě. Vedle toho absolvoval řadu krátkodobých badatelských pobytů na různých evropských univerzitách jako např. Durham University či University of Kent. Ve svém výzkumu využívá různorodých metod, jako jsou etnografie, analýza sociálních sítí, photovoice nebo GPS trasování. Zabývá se komparativním studiem architektury/designu a chudoby, neformality a města a soustředí se mimo jiné i na časové, prostorové a sociální sféry kultury ulic. Svůj výzkum realizuje v českých a kolumbijských městech. V roce 2018 za svou práci obdržel Prémii Otto Wichterleho pro mladé vědce.

 

 • 2008 - 2013: Ph.D., Etnologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
 • 2006 - 2008: Mgr., Sociální a kulturní antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
 • 2003 - 2006: Bc., Sociální a kulturní antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická činnost: 
 • 2013 - 2016, 2018: Praktika kvalitativního výzkumu, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové
 • 2016 - 2017: Sociology of Post-socialism, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové
 • 2015 - 2016: Sociální a kulturní antropologie, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové
 • 2015: Urbánní sociologie, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové
 • 2015: Četba odborných anglických sociologických textů, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové
 • 2013: Metodologie sociálních věd, Katedra sociálních věd, Univerzita Pardubice
 • 2011: Antropologie genderu a sociálních sítí (blok: Úvod do studia sociálních sítí), Katedra antropologie, Západočeská univerzita v Plzni
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 2020 - 2021 (devět měsíců): Institute for Advanced Study, Central European University, Hungary
 • 2019 (tři měsíce): Universidad del Rosario, Escuela de Ciencias Humanas, Colombia
 • 2017 - 2018 (devět měsíců): Columbia University, Department of Sociology, United States
 • 2016 (dva týdny): University of Roehampton, Department of Social Sciences, United Kingdom
 • 2016 (týden): Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia, Portugal
 • 2013 (týden): University of Kent, School of Anthropology and Conservation, United Kingdom
 • 2011 (měsíc): Durham University, Department of Anthropology, United Kingdom
 • 2008 (dva týdny): The University of Edinburgh, School of Social and Political Science, Department of Social Anthropology, United Kingdom
Medailonek: 
 • 2019: člen Regional Studies Association
 • 2018: člen International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
 • 2014 - dosud: člen redakční rady časopisu AntropoWebzin
 • 2013 - dosud: člen redakční rady časopisu Sociální pedagogika / Social Education
 • 2013, 2015: člen International Network for Social Network Analysis (INSNA) 
 • 2013: člen Masarykovy české sociologické společnosti
 • 2008 – 2009: šéfredaktor časopisu AntropoWebzin

Všechny publikace

jiné publikace

impaktované články

kapitoly v knize / monografii

working papery

recenze publikací

recenzované články