Mgr. et Mgr. Renáta Mikešová

Pracovní zařazení: 
odborná pracovnice VŠ
Telefon: 
210 310 235
Interní linka: 
235

Životopis

Vzdělání: 
  • 1999 - Mgr. sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta Universita Karlova v Praze

  • 2002 - Mgr. sociologie, Fakulta sociálních věd Universita Karlova v Praze

  • 2013 - doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Zaměření: 
  • prostorová diferenciace volebního chování
  • mezinárodní migrace
  • adaptace na demografické změny

Všechny publikace

odborné knihy / monografie

recenzované články

impaktované články

jiné publikace

kapitoly v knize / monografii