2. 12. 2021

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 proběhne mezinárodní sympozium, které se zaměří na regionální perspektivu střední Evropy a bude tematizovat spojení přeshraničního trhu péče s využíváním levné práce a zneužívání mobility pečovatelek. Současný vývoj událostí v reakci na pandemii COV...

1. 12. 2021

Etika interpretace kvalitativního výzkumu: Co je ještě etické, co je správné, co zkreslené, existují pravidla?

Program je určen jak pro odborníky, kteří se věnují výzkumu současné společnosti a využívají kvalitativní metody, tak pro studenty či doktorandy, kteří...

30. 11. 2021

Závěrečná konference aplikovaného projektu zaměřeného na žáky s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských základních školách.

13. - 15. 10. 2021
Interactions between formality and informality in urban contexts: Insights from the margins

CESCAME (Centre for the Study of Social Change and the Material Environment) invites you to the online conference organised (online) at the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences in Prague, 13 – 15. 10., 2 – 5 pm each day (GMT +2 / Prague time).

4. 10. 2021

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., a Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., pořádají mezioborovou konferenci zaměřenou na možnosti a meze právní regulace dětských dluhů v kontextu poznatků společenských věd. Podmínkou účasti na konferenci je...

9. 9. 2021

Indo-Pacifik je jedním z nejrozsáhlejších geopolitických konceptů, a zároveň také jedním z nejnovějších. Region zasahující od východního pobřeží Afriky po západní pobřeží Ameriky se v posledních letech stává předmětem zájmu regionálních mocností jako Indie, Japonsko, USA či Au...

8. - 9. 7. 2021
Conference #DeepeningERA Invitation

Konference organizovaná pod hlavičkou projektu GENDERACTION, který kooridnuje oddělení NKC - gender a věda, poskytne prostor k reflexi aktuálního vývoje v oblasti genderové rovnosti ve vědě. Diskutovat budou zástupci a zástupkyně členských států, grantových agentur, vedení evr...

18. 2. 2021
Dráhy bydlení mileniálů

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na online tiskovou konferenci k výsledkům výzkumu „Dráhy bydlení mileniálů“, která se uskuteční ve čtvrtek 18. 2. 2021 od 10:00 hodin prostřednictvím platformy Zoom.

15. 2. 2021
Ilustrace: Pixabay.com

Výzkumnice Dana Moree z Fakulty humanitních studií UK a Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu AV ČR, provedly rozsáhlý výzkum, který zachycuje vliv pandemie na řešení situací obětí domácího násilí. Průzkum zkoumal aspekty násilí jak z perspektivy ohrožených osob a pomáhající...

23. 11. 2020

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Plýtvání potravinami v číslech aneb jak neplýtvat, která se uskuteční v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.

Stránky