11. 12. 2017

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Vás zve na konferenci:

16. 10. 2017

Konference se bude zabývat otázkami spojenými s tématy územních a prostorových nerovností, diferenciací životních podmínek na venkově i ve městech a životem v periferních oblastech a bude usilovat o identifikaci klíčových výzev a rizik pro periferní území.

22. 9. 2017
Strategie AV21

The conference is organised in the frame of the long-term interdisciplinary Research Program of Czech Academy of Sciences "Strategy AV21", project Global Conflicts and Local Interactions: Cultural and Social Challenges.

23. 6. 2017

Research and innovation play a key role in the shaping of contemporary societies and creating their possible futures.

10. 12. 2015

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci k tématu sledování chudoby v České republice a EU. Tiskovou konferenci pořádá Oddělení ekonomické sociologie SOÚ AV ČR. Bude na ní představena studie zpracovaná pro program Strategie AV21, výzkumné...

24. 11. 2015
ČEŠI NA TRHU BYDLENÍ A JAK ŘEŠIT BYTOVOU NOUZI sociální bydlení jinak

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci k tématu „Češi na trhu bydlení a jak řešit bytovou nouzi. Sociální bydlení jinak“, která se uskuteční v úterý 24. 11. 2015 od 10:00 hodin v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici 4a na Praz...

4. - 6. 6. 2015

Konference si klade za cíl zmapovat historické cesty žen, a to od rovných příležitostí ve školství až k pozicím jakožto tvůrkyň znalostí, vědeckých manažerek a vyučujících. Tento vývoj budeme pozorovat ve světle genderových transformací vědy ve 20. i 21. století.

12. - 13. 2. 2015

Ve dnech 12. a 13. února proběhne 6. demografická konference Mladých demografů, a to v prostorách Přírodovědecké fakulta UK v Praze.

12. 12. 2014
Zahajovací večer mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce

NKC – ženy a věda Vás zve na zahajovací večer mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce.

22. 10. 2014
Jak na vědu? Férově!

Národní kontaktní centrum - ženy a věda Vás zve na 3. národní konferenci o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí. Záštitu nad akcí přijala veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., místopředseda pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA...

Stránky