29. 5. 2023
SČ / CSR: Za krizí bydlení: koncepty, kontexty, konverzace a kritika

Krize bydlení… pojem, který v českém kontextu rezonuje již řadu let. K čemu ale odkazuje? Co znamená a k čemu se váže? Přijměte naše pozvání na veřejnou debatu, kde představí svou práci autorky a autoři, kteří přispěli do monotematického čísla Sociologického časopisu „...

7. 11. 2022

Srdečně zveme na setkání a diskusi k tématu zacházení s dešťovou a šedou vodou v České republice z perspektivy práva a sociálních věd.

18. 10. 2022
Jak se žije v chytrých domácnostech?

V rámci Týdne inovací připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR diskuzi s názvem Jak se žije v chytrých domácnostech? Vliv technologií nejen na genderové dělení rolí. Ta proběhne 18. 10. od 18 hodin v Kampusu Hybernská a sledovat ji bude...

30. 9. 2022
Noc vědců - Interocepce

V přednášce “Interocepce – sedmý smysl” se kognitivní vědkyně Marie Postma zaměří na roli interocepčního vnímání v našem každodenním životě, na rozdíly mezi muži a ženami a na vliv, který schopnost vnímat vnitřní signály vlastního těla má na naše duševní i tělesné zdraví.

21. 9. 2022

Recent studies highlight the importance of creating a more gender-sensitive entrepreneurship culture, including awareness raising campaigns, role models and developments in the education system (OECD, 2021). Focusing on three very different cultural contexts of Iran, India and...

3. 12. 2021
SYMPOSIUM: Možnosti a limity participativního bydlení

Projektové sympozium Možnosti a limity participativního bydlení se zaměří na moderovanou diskuzi mezi zástupci partnerských měst, řešiteli projektu a přizvanými hosty o legislativních, finančních či společenských limitech a možnostech jeho realizace v Česku v sociálně a enviro...

4. 11. 2021
https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/

Že si nevystačíme s jednou velikostí oblečení a bot, nás nepřekvapí, že je nutné zohledňovat různorodost i ve výzkumu a vývoji technologií již zřejmě ano. Pandemie COVID-19 nám ukázala, proč je klíčové do lékařského výzkumu zahrnout faktor pohlaví a genderu, relevantní je to a...

18. 10. 2021
NKC

V rámci Týdne inovací připravilo NKC panelovou diskuzi na aktuální téma digitalizace, práce na dálku a genderové (ne)rovnosti v době post-covidové. Diskuzi bude možné sledovat také online.

10. 8. 2021
Brunch s Danuší Nerudovou pro začínající vědkyně

S potěšením Vás zveme na naši tradiční letní akci Brunch pro začínající vědkyně 10.8. od 9:30, která nabízí příležitost k navázání kontaktů, sdílení Vašich zkušeností a setkání s inspirativní ženou z akademické sféry.

4. 3. 2021
Budova AV ČR Národní foto Pavlína Jáchimová, AV ČR

Iniciativa SustainableAcademy.cz pořádá online diskuzi o ekologické a klimatické udržitelnosti provozu Akademie věd ČR s kandidáty do Akademické rady.

Stránky