3. 12. 2021
SYMPOSIUM: Možnosti a limity participativního bydlení

Projektové sympozium Možnosti a limity participativního bydlení se zaměří na moderovanou diskuzi mezi zástupci partnerských měst, řešiteli projektu a přizvanými hosty o legislativních, finančních či společenských limitech a možnostech jeho realizace v Česku v sociálně a enviro...

4. 11. 2021
https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/

Že si nevystačíme s jednou velikostí oblečení a bot, nás nepřekvapí, že je nutné zohledňovat různorodost i ve výzkumu a vývoji technologií již zřejmě ano. Pandemie COVID-19 nám ukázala, proč je klíčové do lékařského výzkumu zahrnout faktor pohlaví a genderu, relevantní je to a...

18. 10. 2021
NKC

V rámci Týdne inovací připravilo NKC panelovou diskuzi na aktuální téma digitalizace, práce na dálku a genderové (ne)rovnosti v době post-covidové. Diskuzi bude možné sledovat také online.

10. 8. 2021
Brunch s Danuší Nerudovou pro začínající vědkyně

S potěšením Vás zveme na naši tradiční letní akci Brunch pro začínající vědkyně 10.8. od 9:30, která nabízí příležitost k navázání kontaktů, sdílení Vašich zkušeností a setkání s inspirativní ženou z akademické sféry.

4. 3. 2021
Budova AV ČR Národní foto Pavlína Jáchimová, AV ČR

Iniciativa SustainableAcademy.cz pořádá online diskuzi o ekologické a klimatické udržitelnosti provozu Akademie věd ČR s kandidáty do Akademické rady.

8. 10. 2020

Rozvrací tradiční rodinu a ničí sexuální vztahy mezi ženami a muži. Z žen dělá mužatky, které si odmítají nechat podržet dveře, z mužů zženštilé podpantofláky. Vede ke zvrhlým kampaním, skrz které ženy mužům ničí kariéry falešnými obviněními.

24. 9. 2020

Vernisáž výstavy, která je výstupem projektu NAKI.

18. 8. 2020
PŘES PŘEKÁŽKY S ALICÍ VALKÁROVOU

NKC – gender a věda pro vás chystá již třetí brunch pro začínající vědkyně, tentokrát s předsedkyní Grantové agentury ČR, dr. Alicí Valkárovou.

26. 11. 2019

Populární kulturu studujeme i kvůli způsobu, jímž spoluvytváří a odráží společenské procesy a nálady. Dlouhodobá popularita superhrdinské fikce a současný vzestup filmové produkce natočené na jejím základě proto nemůže nechat nikoho se zájmem o společenský rozměr populární kul...

27. 9. 2019

Globální změna klimatu nejsou jen tající ledovce a stoupající hladiny oceánů. Lidstvo je součástí komplexního ekosystému a jeho změny dopadají především na ty nejchudší z nás.

Stránky