Trvání projektu: 
2011 - 2012

Projekt aplikovaného výzkumu je zaměřen na téma možnosti zavádění flexibilních forem práce v České republice. Flexibilita pracovní síly a flexibilita trhu práce představují vysoce aktuální téma na poli sociální, ale i firemní politiky evropských zemí. V České republice upravuje flexibilní formy zaměstnání Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) již od roku 2006, v praxi ale zatím nejsou příliš využívány. V České republice totiž na rozdíl od jiných členských států EU neexistují opatření či programy, které by využití flexibilních forem práce podpořily.

Cílem projektu je analyzovat zkušenosti s flexibilními formami práce ve Francii, Nizozemí, Slovinsku, Dánsku, Švédsku a srovnat je se situací v České republice. Evropské země, které byly vybrány do analýzy mají tradici jak vysoké míry participace žen na trhu práce, tak zkušenost s vysokým podílem žen pracujících na zkrácené pracovní úvazky. Důležitým obsahem studie bude dále hodnocení dopadů opatření na podporu flexibilních forem organizace práce, jak jsou prosazovány v jiných evropských státech, a bude zhodnoceno, do jaké míry je praxe z vybraných evropských zemí přenositelná do českého kontextu a jaká opatření je možné navrhnout, aby došlo ke změně stávající praxe v České republice.

Témata: 
gender
práce
rodičovství
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Hašková, H. a Uhde, Z. (eds)., Dudová, R., Křížkov, A., Leontiyeva, Y., Maříková, H., Pulkrábková, K., Vohlídalová, M., Vojtková, M.
Téma:
gender
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
jiná publikace
Vohlídalová, Marta, Formánková, Lenka

Zjištění poukazují na ambivalentní povahu částečných úvazků v České republice. Částečné úvazky jsou na jednu stranu využívány ve smyslu pozitivní pracovní flexibility, a to zejména ženami, aby mohly kombinovat pracovní život s péčí o malé děti. Na druhou stranu však výsledky ukazují, že se tyto úvazky koncentrují zejména u lidí, kteří patří k marginalizovaným skupinám na pracovním trhu a jsou tedy obecně spojeny s nižší mírou jistoty pracovního místa a vyšší mírou rizika chudoby.

Téma:
gender, mzdy a příjmy, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek