Trvání projektu: 
2006 - 2008

Projekt se zaměřuje na analýzu všech typů faktorů, které ovlivňují rozhodování českých pracovníků vědy a výzkumu pobývajících pracovně v zahraničí o tom, zda se mají vrátit do České republiky či nikoliv. Projekt prostřednictvím dotazníkového šetření oslovuje jak ty, kteří se rozhodnuli vrátit, tak ty, kteří se rozhodnuli nevrátit a zkoumá rovněž institucionální podmínky pro přijímání navrátivších se vědců a výzkumníků na straně výzkumných institucí v České republice. Je provedena sekundární analýza existujících programů podpory návratu vědců a výzkumníků ze zahraničí do mateřských zemí, jak je aplikována v jiných zemích. Výzkum slouží k formulaci návrhu na vytvoření cíleného programu "přitahování" českých mozků zpět do České republiky.

Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Kostelecká, Yvona, Josef Bernard, Věra Patočková, Tomáš Kostelecký

In order to compete in the global labor market of top-qualified workers, many states introduce various types of targeted policies to improve the migration balance of highly qualified workers.

Téma:
migrace a mobilita, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kostelecká, Yvona, Josef Bernard, Tomáš Kostelecký

Ve snaze obstát na globálním trhu práce s nejkvalifikovanějšími pracovníky zavádí mnoho států různé typy cílených politik pro zlepšení migrační bilance vysoce kvalifikovaných pracovníků. Předložená studie poskytuje systematický přehled o politikách, kterými se snaží různé země podnítit vědce a výzkumníky působící v zahraničí k návratu zpět do vlasti, případně alespoň usnadnit přenos informací, know-how a zkušeností ze zahraničí zpět do země.

Téma:
migrace a mobilita, sociologie vědy, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Bernard, Josef

Článek se zabývá analýzou migrace vědců z postsocialistické střední Evropy do USA v kontextu diskuse o různých přístupech k jevu "brain drain" a jeho formám. V článku je porovnán rozsah a struktura migrace ze střední Evropy do USA s rozsahem a strukturou migrace ze západní Evropy do USA za pomoci několika rozsáhlých datových souborů.
 

Téma:
migrace a mobilita, sociologie vědy
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Bernard, Josef, Tomáš Kostelecký, Věra Patočková
Téma:
migrace a mobilita, práce, sociální kapitál
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii