Trvání projektu: 
2002 - 2004

Cílem projektu bylo poznat a analyzovat charakteristiky, strukturu a fungování parlamentních a ostatních relevantních politických stran ve vazbě na jejich fungování v parlamentu, na nižších úrovních organizační výstavby a naopak ve vztahu k evropským politickým stranám. Pozornost byla rovněž věnována vztahu politických stran k občanské společnosti a jejím subjektům a ke státu.

Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 21, zobrazeno 1 - 10)

Linek, Lukáš, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová, Petr Sokol (eds.)

Celkem 18 autorů analyzuje volby do Poslanecké sněmovny z roku 2002 z různých úhlů pohledu. První část publikace se věnuje událostem předcházejícím volbám (primárky ve stranách, volební kampaň, programatika stran). Druhá část analyzuje volební chování na základě výsledků dat z dotazníkových šetření a hodnotí výsledky voleb z hlediska vlivu volebního systému, systému preferenčního hlasování a geografické rozložení voličů českých stran.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Seidlová, Adéla, Jan Červenka, Daniel Kunštát

Stať prezentuje data z výzkumu uskutečněného v rámci programu The Comparative Study of Electoral Systems vztahující se k volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2002.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kunštát, Daniel

Celkem 18 autorů analyzuje volby do Poslanecké sněmovny z roku 2002 z různých úhlů pohledu. První část publikace se věnuje událostem předcházejícím volbám (primárky ve stranách, volební kampaň, programatika stran). Druhá část analyzuje volební chování na základě výsledků dat z dotazníkových šetření a hodnotí výsledky voleb z hlediska vlivu volebního systému, systému preferenčního hlasování a geografické rozložení voličů českých stran.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš

České politické strany vytvářely své organizace na začátku 90. let v prostředí, které bylo nepřátelské vůči organizovanému stranictví. Strany čelily neexistenci zájmu o vstup do stran mezi občany, což je vidět na postupném poklesu počtu členů KDU-ČSL a KSČM a na stagnaci počtu členů ODS a ČSSD. Politické strany postupně přizpůsobily své organizační strategie těmto trendům a v současnosti mají podobné charakteristiky členství, jako strany v západní Evropě.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Linek, Lukáš

Sborník příspěvků z II. Kongresu českých politologů zkoumá různorodé politické aspekty současného světa.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Linek, Lukáš

The text is a regular contribution into the publication called Data Yearbook. It describes political changes in the Czech republic during the year 2001. The article focuses in such problems as elections to the Chamber of Deputies, Senate and boards of municipalities, the composition of government, relations between the Cabinet and the Parliament, institutional changes of the Constitution and of the electoral law, and on the main issues of the Czech politics.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Linek, Lukáš, Zdenka Mansfeldová

Text je pravidelným příspěvkem do publikace Ročenka údajů. Popisuje politické změny v České republice v průběhu roku 2003. Zaměřuje se na problémy, jako jsou prezidentské volby, referendum o EU a hlavní otázky české politiky.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Linek, Lukáš

Tento článek je reakcí na příspěvek uveřejněný v minulém čísle Politologické revue o aplikaci teorie kartelové strany v České republice, v němž byla na 4 oblastech dokazována postupující kartelizace českých politických stran. Autor článku odmítá přístup, který zjednodušuje aplikaci teorie kartelové strany na systémovou úroveň, a argumentuje ve prospěch orientace na úroveň individuální strany.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek
Linek, Lukáš, Jan Outlý

Text analyzuje výběr kandidátů v politických stranách před volbami do Evropského parlamentu. Zaměřuje za na 4 hlavní české politické strany: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS. Zjištění z analýzy psaných dokumentů jsou porovnány s výsledky dotazníkového šetření mezi kandidáty.

Téma:
EU, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek
Linek, Lukáš

České politické strany existují již více než jedno desetiletí a jejich pozice v politickém systému se zdá být stabilní. Jejich pozice bývá málokdy zpochybňována, a když už, tak je nabízeno řešení pouze zdánlivě nepodobné politickým stranám. Tak tomu bylo například v případě občanské iniciativy Děkujeme, odejděte, jejíž někteří představitelé po úspěchu iniciativy u veřejnosti uvažovali o její transformaci v politickou stranu.

Téma:
občanská společnost, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky